CCI a reconfirmat corespunderea serviciilor oferite mediului de afaceri cerințelor Standardului Internațional ISO 9001:2015

CCI a reconfirmat corespunderea serviciilor oferite mediului de afaceri cerințelor Standardului Internațional ISO 9001:2015

În această săptămână, Camera de Comerț și Industrie (CCI) a finalizat cu succes auditul extern de evaluare a gradului de implementare a cerințelor Sistemului de Management al Calității implementat în cadrul CCI în conformitate cu standardul ISO 9001:2015.

Pe parcursul auditului au avut loc vizite în subdiviziunile CCI inclusiv Filialele Hîncești și Ungheni, fiind verificat modul de prestare a serviciilor CCI în domeniul expertizei, evaluării, broker vamal, instruire, organizare de expoziții și alte domenii de activitate a CCI.

În cadrul ședinței de totalizare, auditorul șef din organismil de certificare, a subliniat ca CCI a demonstrat un nivelul mai avansat de implementare a cerinţelor standardului şi respectiv al calităţii serviciilor oferite mediului de afaceri, fapt care se datorează angajamentului continuu al conducerii CCI de îmbunătățire a activității sistemului cameral.

Deținerea de către CCI a certificatului Sistemului de Management al Calității – ISO 9001:2015 garantează că serviciile Camerei îndeplinesc condițiile de calitate și corespund așteptărilor agenților economici. Astfel, membrii CCI și alte persoane interesate pot fi siguri că vor beneficia în continuare de servicii de calitate.

Auditul a fost efectuat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), membră a Reţelei Internaţionale de Certificare IQNet (International Certification Network).

Primul certificat ISO pentru CCI a fost eliberat încă în anul 2012.

Anunț: Pentru noi este importantă opinia dvs și vă invităm să completați chestionarul nostru  online – link care vǎ oferă posilitatea de a evalua calitatea serviciului prestat de CCI. Percepţia dumneavoastră în ceea ce priveşte prestaţia instituţiei ne va fi de un ajutor deosebit întrucât suntem preocupaţi de îmbunǎtǎţirea continuă a calităţii serviciilor noastre. Vă mulţumim pentru sprijinul acordat !

Distribuie acest articol: