Sesiune de informare on-line! Tematica „Procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE)”

La 9 aprilie 2020, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în calitate de partener al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a organizat o sesiune de informare on-line cu tematica „Procedurile de achiziții publice conform regulilor Uniunii Europene (Regulamentul adaptat PRAG UE)”.

Anunț! Invitație de participare la Licitație publică Internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Invitație de participare la Licitație publică Internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Anunț! Invitației de participare la Licitația publică Internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Invitației de participare la Licitația publică Internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene.

ANUNȚ de participare la Licitația INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia”, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Anunț de participare privind achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia” prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.

ANUNȚ de participare la  Licitația INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Anunț de participare privind achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești” prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.

ANUNȚ de participare la  Licitația INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în municipiul Edineț”, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Anunț de participare privind achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în municipiul Edineț” prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.

ANUNȚ de participare la Licitația INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

Anunț de participare privind achiziționarea Executării lucrărilor de construcție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”, prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.

ANUNȚ de participare la  Licitația INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova”

Anunț de participare privind achiziționarea Executării lucrărilor de construcție pentru „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova”, prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.

CCI a RM te invită la o serie de sesiuni de informare pentru sectorul privat!

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în calitate de partener al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) acordă sprijin complementar sectorului privat, pentru a facilita participarea întreprinderilor din domeniul construcțiilor civile la licitațiile publice inițiate de Agențiile de Dezvoltare Regională pentru proiectele de infrastructură susținute de GIZ cu finanțare din Uniunea Europeană în domeniile: aprovizionarea cu apă, canalizare și eficiență energetică în clădirile publice.

Anunț! Invitație de participare la Licitația internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Atenție! Invitație de a participa la Licitația internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu”, or. Strășeni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu”, or. Strășeni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Atenție! Invitație de participare la Licitația internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, m. Ungheni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Licitație internațională privind executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, m. Ungheni, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

ANUNȚ! Invitație de participare la  Licitația INTERNAȚIONALĂ privind executarea lucrărilor de construcție pentru sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Anunț de participare privind achiziționarea Executării lucrărilor de construcție pentru sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei, prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.

ANUNȚ! Invitație de participare la Licitația INTERNAȚIONALĂ privind executarea lucrărilor de construcție pentru sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Anunț de participare privind achiziționarea Executării lucrărilor de construcție pentru sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, municipiul Bălți, prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.

ANUNȚ! Invitație de participare la Licitația INTERNAȚIONALĂ privind executarea lucrărilor de construcție pentru sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Anunț de participare privind achiziționarea Executării lucrărilor de construcție pentru sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab”, orașul Basarabeasca, prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.