A fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual

Joi, 11 ianuarie 2018, Executivul a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual.

Învățământul dual este o formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic, care presupune pregătirea cadrelor muncitoreşti calificate, conform aşteptărilor agenţilor economici, care este orientată spre acţiune şi rezultat.  Ponderea instruirii practice în cadrul companiilor va fi de 70%.

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova este unul din actorii principali în învăţământul dual, ce va oferi suport și va monitoriza programele de instruire practică în cadrul companiilor ce implementează programele de formare prin învăţământ dual.

Astfel, atribuţiile Camerei de Comerţ şi Industrie, partener al Guvernului în realizarea programului de învăţământ dual sunt stipulate în Regulament.

La moment, 49 agenţi economici au primit din partea CCI a RM, constatarea conformităţii pentru participarea în cadrul desfăşurării programelor de formare prin învăţământ dual, pentru 21 meserii.

Regulamentul e fost elaborat la iniţiativa Ministerulul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu suportul CCI a RM şi  a Proiectului ”Reforma Structurală în Învăţâmântul Profesional Tehnic (GIZ)”, în scopul dezvoltării învățământului profesional tehnic în sistem dual, desfăşurării unei colaborări eficiente între educație și economie, întru atragerea investiţiilor, crearea noilor locuri de muncă şi sporirea atractivităţii şi imaginii ţării.

Distribuie acest articol: