A fost lansat cel de-al șaselea Grup de lucru din cadrul Consiliului Economic

Joi, 2 noiembrie 2017, a fost lansat cel de-al șaselea Grup de lucru. Scopul grupului “Dezvoltarea pieței muncii”, este de a identifica soluții care să contribuie la armonizarea cererii și ofertei de pe piața muncii din Moldova. Grupul va fi coordonat de președintele Camerei de Comerț și Industrie Sergiu Harea, pentru care s-a votat în unanimitate.

La prima ședință, participanții la dezbateri au discutat conceptul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind crearea Observatorului Pieței Muncii.

Experții prezenți au menționat că este stringentă nevoie de un observator al pieţei muncii, pentru a unifica eforturile, resursele umane, financiare, capacităţile analitice care vor ajuta la acumularea informaţiilor privind piaţa muncii. Observatorul pieței muncii va furniza informații sistematizate despre piața muncii cu scopul susținerii factorilor de decizie și actorilor relevanți ai pieței muncii la luarea deciziilor informate.

La finalul ședinței membrii Grupului de lucru au agreat de comun crearea Observatorului Pieței Muncii.

Adițional, membrii prezenți au venit cu un șir de subiecte care vor fi discutate la următoarele ședințe a GL6, printre care cadrul național al calificărilor, conceptul despre formarea continuă, orientarea profesională și necesitatea elaborării planului de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat, elaborarea legii uceniciei, etc.

Acesta este cel de la șaselea grup de lucru din cadrul consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM. Încă cinci sunt axate pe Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială, Facilitarea Comerțului Transfrontalier, Stimularea și menținerea investițiilor private”, Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс” și Îmbunătățirea poziției Moldovei în clasamentele economice internaționale.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Distribuie acest articol: