Adunarea generală a experţilor-evaluatori şi specialiştilor în domeniul certificării originii nepreferenţiale a mărfurilor şi prestării serviciilor de broker vamal din Sistemul Cameral

La data de 3 martie 2018, în mun. Chișinău s-a desfășurat Adunarea generală a experţilor-evaluatori şi specialiştilor în domeniul certificării originii nepreferențiale a mărfurilor şi prestării serviciilor de broker vamal din Sistemul Cameral.

Natalia Calenic, vicepreședintele CCI și șeful Departamentului relații cu membrii și suport în afaceri, a prezentat rezultatele activităților din domeniul respectiv, atât din filiale, cât și pe întreg sistemul cameral, pentru anul 2017.

S-a menționat, de asemenea, despre creșterea semnificativă a volumului serviciilor acordate de către instituție, agenților economici.

Lucia Doroftei și Nadejda Novac, lucătorii Direcției analiză și suport informațional, au adus la cunoștința celor prezenți neajunsurile din domeniul de referință, înregistrate în timpul controalelor efectuate.

Totodată, specialiștii companiei “Artsintez Media” au prezentat noua variantă a sistemului informațional pentru efectuarea expertizei, evaluării și certificării.

Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a atras atenția la necesitatea întreprinderii unor acțiuni ce vor permite funcționalitatea eficientă a sistemului discutat în cadrul ședinței și a menționat că au fost investite surse necesare pentru modernizarea sistemului informațional prezentat.

În cadrul dezbaterilor, directorii filialelor Bălți, Ungheni și Tighina a CCI a RM au prezentat rezultatele activităţii în domeniul expertizei, evaluării, certificării originii mărfurilor şi broker vamal în anul 2017, atrăgând atenția la necesitățile soluționării problemelor ce nu permit desfășurarea eficientă a serviciilor respective.

La finalul evenimentului, președintele CCI și directorii filialelor Ungheni și Tighina au felicitat colegele cu sărbătoarea femeii.

Distribuie acest articol: