Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova angajează Șef direcție, Contabil-șef, Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă

Cerinţe faţă de candidaţi/candidate:

Studii: superioare economice

Experienţă de muncă: cel puţin 5 ani

Competenţe PC:  (MS Office, Excel, Word, Net, E-mail)

Capacităţi:

 • Gândire analitică şi sistemică;
 • Elaborare a documentelor;
 • Soluţionare operativă a problemelor, multitasking;
 • Abilităţi de respectare deadline-uri, flexibilitate;
 • Comunicabilitate, lucru în echipă;
 • Cunoașterea și efectuarea operațiunilor contabilității organizațiilor nonguvernamentale;
 • Cunoaşterea limbilor: româna – avansat, rusa–mediu, engleza – preferabil.

Responsabilități:

 • Organizarea, îndrumarea, conducerea, controlul şi poartă răspundere pentru desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar–contabile a Camerei în conformitate cu actele juridice în vigoare;
 • Organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu Cameral în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi reglementările interne ale Camerei;
 • Efectuarea evidenţei contabile a activităţii Camerei şi executarea controlului folosirii în mod eficient a resurselor materiale şi financiare.
 • Organizarea raţională a evidenţei şi dărilor de seamă în întregime pe sistemul Cameral.
 • Organizarea evidenței mijloacelor băneşti, valorilor material–marfare şi fondurilor fixe, reflectarea la timp în conturile evidenţei contabile a circulaţiei lor;

Condiţii:

 • Lucrul într-o echipă stabilă şi dinamică;
 • Oportunităţi de dezvoltare profesională.

Persoanele interesate pot expedia CV pe adresa hr@chamber.md cu specificarea codului de referinţă a vacansiei–CSA, până la data de 19.01.2018.

Vor fi contactate numai persoanele care corespund cerinţelor înaintate.

Distribuie acest articol: