Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă concurs deschis pentru următoarea funcție vacantă: Șef secție, Secția servicii în domeniul vămuirii și certificare

Angajăm Șef secție, Secția servicii în domeniul vămuirii și certificare

Scopul general al funcției: dezvoltarea și asigurarea prestării serviciilor de broker vamal și certificare a originii în cadrul sistemului Cameral.

Cerinţe faţă de candidaţi/candidate:

Studii: superioare

Experienţă de muncă: cel puţin 5 ani în domeniu vamal

Competenţe PC:  (Asycuda World, MS Office, Internet etc.)

Responsabilități:

  • Organizarea activității de broker vamal și certificarea originii în cadrul sistemului CCI;
  • Promovarea serviciilor CCI în rândul mediului de afaceri;
  • Asigurarea monitorizării și raportării activității în domeniul său de competență;
  • Acordarea asistenței metodologice specialiștilor în domeniul vămuirii din filialele CCI;
  • Colaborare și comunicare eficientă cu organele vamale și alte autorități.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul pe adresa [email protected] până la data de 25.09.2017.

Vor fi contactate numai persoanele care corespund cerinţelor înaintate.

 

Distribuie acest articol: