Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova salută aprobarea Planului național de facilitare a comerțului pentru anii 2018 – 2020

Astăzi Guvernul a aprobat Planului național de facilitare a comerțului pentru anii 2018 – 2020, care prevede măsuri concrete pentru simplificarea procedurilor vamale și reducerea barierelor în calea comerțului  internațional.

Președintele CCI Sergiu Harea a precizat, că CCI a contribuit la elaborarea acestui Plan și va fi implicată activ în promovarea acestuia. Considerăm foarte importantă informarea sectorului privat despre toate măsurile stipulate în Plan, fapt care va asigura racordarea și conformarea benevolă a companiilor la noile proceduri și mecanisme implementate de autoritățile publice conform Planului vizat. În acest context, CCI vă contribui la promovarea prevederilor Planului în rândul mediului de afaceri prin desfășurarea măsurilor de informare și instruire a oamenilor de afaceri, consolidarea dialogului public-privat și atragerea asistenței externe relevante facilitării comerțului, a menționat Sergiu Harea.

Planul este menit să sigure implementarea Acordului privind Facilitarea Comerțului a OMC, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr. 129 din 9 iunie 2016. Totodată, Planul cuprinde și recomandările din Raportul privind bariere regulatorii și procedurale în calea comerțului  din Republica Moldova, realizat de către experții UNECE și finanțat de Guvernul Elveției.

Principalele domenii vizate în Planul de acțiuni se referă la simplificarea și modernizarea procedurilor vamale, transport internațional, siguranța alimentară, și standardizare.

Implementarea Planului va contribui la asigurarea accesului la informație, transparență în reglementarea comerțului, simplificarea procedurilor administrative, implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procedurile de control de stat, automatizarea proceselor de interacțiune cu businessul, îmbunătățirea infrastructurii necesare comerțului extern.

Monitorizarea implementării Planului național sus-numit va fi asigurată de Comitetul Național de Facilitare a Comerțului, care va prezenta Guvernului anual, raportul privind realizarea acestuia.

Distribuie acest articol: