CCI a RM promovează reducerea costurilor aferente utilizării semnaturii electronice în procedura de vămuire

Astăzi, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a participat la prima ședință a grupului de lucru ad-hoc ”Digitalizarea relațiilor dintre autorități și business”, instituit în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim- Ministru.

În cadrul ședinței au fost examinate mai multe propuneri de digitalizare a serviciilor publice în vederea  simplificării procedurilor de înregistrare, raportare, etc.

Întru susținerea intereselor brokerilor vamali și declaranților, din partea CCI a RM, vicepreședintele Natalia Calenic a înaintat propunerea de simplificare a procedurilor de utilizare a semnăturii electronice în procesul de vămuire. Astfel, actualmente suplimentar la costul semnăturii electronice, toți specialiștii în domeniul vămuirii trebuie să solicite serviciile suplimentare de integrare a semnăturii respective în sistemul informațional vamal Asycuda World. Acest serviciu la moment nu este accesibil la distanța și implică costuri și timpul suplimentar pentru mediul de afaceri. Totodată, serviciul respectiv, prevede și o taxa anuală, care este mai mare decît însăși costul semnăturii digitale, a specificat N.Calenic. În acest context, sa insistat aspupra revizuirii costului serviciului, precum și identificarea soluției tehnice pentru integrarea semnăturii digitale în Asycuda World la distanța, în regim online.

Reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică și a Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe au declarat că vor revizui situația actuala și vor reveni cu propuneri concrete pentru soluționarea celor abordate.

Totodată reprezentanții e-gov au relatat despre faptul că în viitorul apropiat se propune prelungirea termenului de valabilitate a semnaturii electronice, de la un an pînă la 5 ani, și că vor identifica soluții pentru că aceată semnătura să fie accesibilă fără plata tuturor solicitanților.

Grupul de lucru va continua activitatea pentru promovarea acestor și altor inițiative ce vor promova digitalizarea serviciilor publice în beneficial mediului de afaceri.

Distribuie acest articol: