Ghidul titularului carnetului ATA

Carnetul ATA are forţă juridică începând cu data indicată pe prima pagină a copertei de culoare verde, caseta „I” şi acţionează până la data menţionată în câmpul c) a casetei „G” de pe aceiaşi copertă.

Prima pagină a copertei de culoare verde trebuie să fie autentificată:
– cu ştampila Camerei de Comerţ şi Industrie care a eliberat carnetul ATA;
– cu semnătura persoanei responsabile (caseta „I”);
– cu semnătura titularului carnetului ATA;
– cu ştampila întreprinderii în cazul persoanei juridice (caseta „J”).
Toate filele suplimentare ale listei generale, de asemenea, se autentifică cu semnăturile şi ştampilele menţionate mai sus.

Caseta „F” a voletelor detaşabile de culoare galbenă, albastră şi albă se completează de către titularul carnetului ATA sau de reprezentantul său legal la organul vamal corespunzător şi nu anticipat.

Acţiunile care se realizează prin intermediul carnetului ATA au un caracter par:
– mărfurile care sunt scoase temporar din Republica Moldova, trebuie fie reintroduse în limitele de acţiune a carnetului şi termenul stabilit de organele vamale ale Republicii Moldova;
– mărfurile care sunt introduse temporar în ţara/teritoriul vamal de admitere temporară, trebuie să fie scoase în termenul stabilit de către organele vamale ale ţării/teritoriului vamal de admitere temporară.

Carnetul ATA conţine 2 tipuri de file de bază – voletete detaşabile şi cotoarele nedetaşabile. Ele au culori diferite ce variază în dependenţă de tipul operaţiunii vamale:
galbene – pentru operaţiunile de export şi reimport din/în ţara exportului temporar;
albe – import şi reexport în/din ţara importului temporar;
albastre – pentru tranzit.
Voletele detaşabile se detaşează de către organele vamale, dar cotoarele nedetaşabile rămân în carnet.

Începutul şi sfârşitul procedurilor de perfectare a carnetului ATA pentru titularii acestora se realizează la toate posturile vamale internaţionale de frontieră din Republica Moldova care au dreptul să opereze cu Carnetele ATA în timpul orelor de lucru.

După utilizare, carnetul ATA trebuie să fie restituit Camerei de Comerţ şi Industrie care l-a eliberat.

Procedura de perfectare vamală a carnetelor ATA

1) La postul vamal de frontieră, titularul carnetului ATA (persoana împuternicită) prezintă carnetul colaboratorilor vamali. Persoana responsabilă din cadrul organelor vamale perfectează operaţiunea de export temporar.

– Prima pagină a copertei de culoare verde:
Caseta „H” CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE/Atestarea autorităţilor vamale la plecare. Se completează de către autorităţile vamale din Republica Moldova.
Include câmpurile a), b), c) şi d).
Câmpul a) – se indică numerele de ordine a mărfurilor din lista generală a carnetului ATA, declarate la exportul temporar;
Câmpul b) – se bifează cu semnul “X” în caseta “Da”, dacă autoritatea vamală a efectuat controlul fizic al mărfurilor, sau în caseta “Nu” în cazul în care controlul fizic al mărfurilor nu a fost efectuat;
Câmpul c) – se indică numărul de înregistrare atribuit carnetului ATA;
Câmpul d) – se indică denumirea, codul postului vamal şi locul amplasării autorităţii vamale care a autorizat procedura de export temporar, data curentă în formatul an/lună/zi, semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal.

– Voletul de culoare galbenă EXPORTATION/EXPORT:
Caseta „F”. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/Declaraţie de export temporar. Se completează de către titularul carnetului ATA.
Include câmpurile a), b) şi c).
Câmpul a) – se indică numerele de ordine a mărfurilor din lista generală care se exportă . Acest număr trebuie să corespundă cu numărul indicat de organul vamal în punctul 1 a cotorului EXPORTATION/EXPORT. Exemplu: 1-7;
Câmpul c) – se indică locul şi data vămuirii mărfii, numele de familie şi prenumele persoanei care prezintă carnetul ATA şi semnătura acesteia.

Caseta „H”. CLEARANCE ON EXPORTATION/Vămuit la export. Se completează de către organele vamale ale Republicii Moldova.
Atenţie: Cîmpul b) – se indică data limită pentru reintroducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Această dată corespunde cu cea indicată în punctul 2 din cotorul nedetaşabil de culoare galbenă EXPORTATION/EXPORT.

Voletul dat se detaşează din carnet de către autorităţile vamale ale Republicii Moldova.

– Cotorul nedetaşabil de culoare galbenă:
Cîmpul EXPORTATION/EXPORT. Se completează de către organele vamale ale Republicii Moldova.
Include punctele 1-7.
Punctul 1 – se indică numerele de ordine din coloana 1 a listei generale din prima copertă de culoare verde corespunzătoare mărfurilor exportate;
Punctul 2 – se indică data limită, în format an / lună / zi, pentru reintroducerea de mărfuri care corespunde câmpului «b» din rubrica H al voletului detaşabil de culoare galbenă pentru export;
Punctul 3 – se indică numărul de înregistrare din câmpul „d” a rubricii „H” a voletului detaşabil de export de culoare galbenă al carnetului ATA sau alte remarci utile controlului şi evidenţei operaţiunii;
Punctul 4 – se indică denumirea şi codul postului vamal la care a fost perfectat carnetul ATA;
Punctul 5 – se indică localitatea de amplasare a biroului vamal de control;
Punctul 6 – se indică data la care mărfurile au părăsit efectiv teritoriul ţării;
Punctul 7 – se indică numele, prenumele, semnătura şi amprenta ştampilei personale a colaboratorului vamal care a perfectat carnetul ATA.

2) După perfectarea de către organele vamale a carnetului ATA la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal Republicii Moldova, titularul (persoana împuternicită) carnetului îl prezintă la punctul de trecere a frontierei ţării/teritoriului vamal de admitere temporară. Persoana responsabilă din cadrul organelor vamale perfectează operaţiunea de import temporar.

– Voletul de culoare albă IMPORTATION/IMPORT:
Caseta „F”. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATION/Declaraţie de import temporar. Se completează de către titularul carnetului ATA.
Include câmpurile a), b), c) şi d).
Câmpul a) – se indică numerele de ordine a mărfurilor din lista generală importate;
Câmpul b) – se indică adresa desfăşurării evenimentului;
Câmpul d) – se indică locul şi data vămuirii mărfii, numele de familie şi prenumele persoanei care prezintă carnetul ATA şi semnătura acesteia.

Caseta „H”. CLEARANCE ON IMPORTATION/Vămuit la import
Se completează de către organele vamale ale ţării/teritoriului vamal de admitere temporară.
Atenţie: Câmpul b) – se indică data limită pentru scoaterea mărfurilor de pe teritoriul ţării de admitere temporară. Această dată corespunde cu cea indicată în punctul 2 al cotorului nedetaşabil de culoare albă IMPORTATION/IMPORT.

Voletul dat se detaşează din carnet de către autorităţile vamale din ţara/teritoriul vamal de admitere temporară.

– Cotorul nedetaşabil de culoare albă:
Câmpul IMPORTATION/IMPORT. Se completează de către organele vamale ale ţării/teritoriului vamal de admitere temporară.
Include punctele 1-8.
Atenţie: Punctul 1 – se indică numerele de ordine a mărfurilor din lista generală ce se introduc în ţara/teritoriul vamal de admitere temporară. Acestea trebuie să coincidă cu cele indicate în punctul 1 a cotorului nedetaşabil de culoare galbenă (cantitatea mărfurilor care se scot de pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să corespundă cu cea care se introduce pe teritoriul ţării/teritoriului vamal de admitere temporară);
Punctul 2 – organele vamale din ţara de admitere temporară stabilesc data limită pentru reexportul mărfurilor în format an/lună/zi. Încălcarea regimului de admitere temporară a mărfurilor atrage plata de către titularul carnetului a tuturor taxelor prevăzute de legislaţia ţării/teritoriului vamal de admitere temporară.

3) Pentru scoaterea mărfurilor anterior introduse, titularul (persoana împutericită) carnetului ATA prezintă carnetul la punctul de trecere a frontierei ţării/teritoriului vamal de admitere temporară. Persoana responsabilă din cadrul organelor vamale perfectează operaţiunea de reexport.

– Voletul de culoare albă REEXPORTATION/REEXPORT:
Caseta „F”. RE-EXPORTATION DECLARATION/Declaraţie de reexport. Se completează de către titularul carnetului ATA.
Include câmpurile a), b), c) , d) şi e).
Câmpul a) – se indică numerele de ordine a mărfurilor din lista generală exportate şi numărul voletului detaşabil indicat în Caseta G în baza căruia a fost efectuată admiterea temporară;
Câmpul b) şi c) se completează în cazurile când mărfurile vor fi exportate în mai multe partide sau o parte din mărfuri nu va fi exportată deloc;
Câmpul b) – se indică numerele mărfurilor care vor fi exportate ulterior;
Câmpul c) – se indică numerele mărfurilor care nu vor fi exportate;
Câmpul d) – se indică documentele care confirmă datele indicate în câmpurile b) şi c).
Câmpul e) – se indică locul şi data vămuirii mărfii, numele de familie şi prenumele persoanei care prezintă carnetul ATA şi semnătura acesteia.

Caseta „H”. CLEARANCE ON RE-EXPORTATION/Vămuit la re-export
Se completează de către organele vamale ale ţării/teritoriului vamal de admitere temporară.

Voletul dat se detaşează din carnet de către autorităţile vamale din ţara/teritoriul vamal de admitere temporară.

– Cotorul nedetaşabil de culoare albă:
Câmpul REEXPORTATION/REEXPORT. Se completează de către organele vamale ale ţării/teritoriului vamal de admitere temporară.
Include punctele 1-8.
Atenţie: Punctul 1 – se indică numerele de ordine a mărfurilor din lista generală ce se scot din ţară;
Punctul 7 – se indică data scoaterii mărfurilor din ţară. Data indicată în acest punct nu trebuie să depăşească data indicată în punctul 2 al cotorului nedetaşabil de culoare albă IMPORTATION/IMPORT.

4) Pentru introducerea mărfurilor scoase anterior de pe teritoriul Republicii Moldova, titularul (persoana împuternicită) carnetului ATA prezintă carnetul la punctul de trecere a frontierei Republicii Moldova. Persoana responsabilă din cadrul organelor vamale începe perfectarea operaţiunii de reimport a mărfurilor.

– Voletul de culoare galbenă REIMPORTATION/REIMPORT:
Caseta „F”. RE-IMPORTATION DECLARATION/Declaraţie de reimport. Se completează de către titularul carnetului ATA.
Include câmpurile a), b), c) şi d).
Câmpul a) – se indică numărul de ordine a mărfurilor importate din lista generală şi numărul voletului detaşabil indicat în Caseta G în baza căruia a fost efectuat exportul temporar;
Câmpul b) şi c) se completează în cazurile când mărfurile au suportat modificări, prelucrări în străinătate sau nu se vor reimporta, indicându-se numărul corespunzător al mărfii din lista generală;
Câmpul d) – se indică locul şi data vămuirii mărfii, numele de familie şi prenumele persoanei care prezintă carnetul ATA şi semnătura acesteia.

Caseta „H”. CLEARANCE ON RE-IMPORTATION/Vămuit la reimport
Se completează de către organele vamale ale Republicii Moldova, indicîndu-se data trecerii de facto a mărfurilor.

Voletul dat se detaşează din carnet de către autorităţile vamale din Republica Moldova.

– Cotorul nedetaşabil de culoare galbenă:
Câmpul REIMPORTATION/REIMPORT. Se completează de către organele vamale ale Republicii Moldova.
Include punctele 1-6.
Atenţie: Punctul 1 – se indică numerele de ordine a mărfurilor din lista generală ce se reintroduc în ţară.

5) Tranzitul este de 2 tipuri: internaţional şi naţional. În cazul tranzitului internaţional, pentru sosirea în ţara/teritoriul vamal de admitere temporară se trece în tranzit prin una sau mai multe ţări. Al doilea tip de tranzit, şi anume cel naţional reprezintă un specific al legislaţiei naţionale a unor state membre la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istambul 1990. Esenţa acestuia constă în aceia că în locul vămuirii mărfurilor introduse la frontieră, mărfurile în tranzit se îndreaptă la organele vamale interne, unde se perfectează importul temporar – se detaşează voletul detaşabil de culoare albă pentru importul temporar şi respectiv, se încheie operaţiunea de tranzit. Scoaterea mărfurilor se realizează pe calea tranzitului pînă la organul vamal de frontieră, unde se încheie operaţiunea de tranzit şi se perfectează reexportul mărfurilor anterior importate temporar.

– Voletele de culoare albastră TRANSIT/TRANZIT:
Caseta „F”. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/Declaraţie de expediere în tranzit. Se completează de către titularul carnetului ATA.
Include câmpurile a), b), şi c).
Câmpul a) – se indică informaţia despre organul vamal, locul expedierii mărfii şi numărul mărfurilor transportate în tranzit;
Câmpul c) – se indică locul şi data vămuirii mărfii, numele de familie şi prenumele persoanei care prezintă carnetul ATA şi semnătura acesteia.

Caseta „H”. CLEARANCE FOR TRASIT/Vămuit pentru tranzit
Se completează de către organele vamale ale ţării/teritoriului vamal de tranzit.

Voletul dat se detaşează din carnet de către autorităţile vamale din ţara/teritoriul vamal de tranzit.

– Cotorul nedetaşabil de culoare albastră:
Câmpul TRANSIT/TRANZIT. Se completează de către organele vamale ale ţării/teritoriului vamal de tranzit.
Include punctele 1-6.
Atenţie: Punctul 1 – se indică numerele de ordine a mărfurilor;
Punctul 2 – se indică data limită a tranzitului în format an/lună/zi;
Punctul 3 – se indică data efectuării controlului vamal (an/lună/zi) şi alte menţiuni.

Completarea carnetului ATA în vederea încheierii operaţiunii de tranzit se realizează în conformitate cu cele menţionate mai sus.

NB! Pot fi mai multe ţări vizitate şi mai multe ţări de tranzit. Din acest considerent, exemplul de perfectare a carnetului ATA la organele vamale adus mai sus este schematic. De bază ramâne numai concepţia de completare a filelor detaşabile şi nedetaşabile. Trebuie de ţinut minte că cotoarele nedetaşabile şi voletele detaşabile de culoare galbenă se completează de către organele vamale ale Republicii Moldova, cotoarele nedetaşabile şi voletele detaşabile de culoare albă şi albastră se completează de către organele vamale străine. Voletele detaşabile de culoare galbenă se detaşează de către organele vamale ale Republicii Moldova, dar voletele detaşabile de culoare albă şi albastră – de către organele vamale străine.