La CCI a RM a fost discutat potențialul de export al producției avicole din țara noastră

Miercuri, 10 ianuarie 2018, la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova s-a desfășurat prima ședința din acest an a Comitetului de Antreprenoriat în Agricultură de pe lângă CCI a RM, la care s-a discutat despre situaţia din domeniu avicol, condiţiile de activitate şi principalele bariere cu privire la exportul produselor avicole din țara noastră.

La şedinţă au participat agenţi economici producători și exportatori, membrii Asociației Avicultorilor din Republica Moldova şi reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

În cadrul evenimentului, Sergiu Harea, președintele CCI a Republicii Moldova a iterat importanța și perspectivele de export a cărnii de păsăre, specificând că acest segment înregistrează cele mai mari perspective de creștere a consumului pe piața UE.

Ion Toma, Director Adjunct ANSA a menționat că pentru a valorifica potenţialul de export producătorii trebuie să-și asume responsabilitatea pentru calitatea şi inofensivitatea produselor și că ANSA este dispusă să acorde consultanța necesară în acest scop. În cadrul ședinței, reprezentanții ANSA au adus la cunoștință producătorilor condițiile privind construcția și exploatarea abatoarelor cărnii de pasăre.

La rândul său, președintele Asociației Avicultorilor din Republica Moldova, Nicolae Covaș, susține că potențialul agenților economici din țara noastră este destul de înalt și că e nevoie de lărgirea pieței de desfacere. „Productivitatea anuală a producătorilor se estimează  la circa 50 de mii de tone, de la toate întreprinderile, însă acest potențial poate fi majorat de 2-3 ori, pentru că fabricile lucrează azi la un nivel de 35-50%”, a declarat Nicolae Covaș.

Printre probleme ce necesită a fi soluționate, membrii Asociației Avicultorilor au specificat în cadrul ședinței următoarele: implementarea instrumentelor de protecție a pieței interne, alocarea subvențiilor producătorilor autohtoni, revizuirea politicii fiscale la capitolul cotei TVA, revizuirea legislației în domeniul achizițiilor publice.

Pe toate aceste propuneri, Comitetul de Antreprenoriat în Agricultură de pe lângă CCI a formulat recomandări ce vor fi transmise autorităților publice. Totodată, CCI va solicita suportul partenerilor de dezvoltare în vederea susținerii producătorilor autohtoni și sporirii exporturilor de producție avicolă.

Distribuie acest articol: