Reprezentanții sistemului bancar au fost familiarizați cu metodele de soluționare a litigiilor

Joi, 1 martie 2018 , în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a avut loc o întrevedere a conducerii Camerei, Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM cu reprezentanții sectorului bancar, cu scopul informării acestora despre metodele de soluționare a litigiilor prin arbitraj și mediere.

Potrivit președintelui CCI a RM Sergiu Harea, este important ca mediul de afaceri să cunoască mai multe despre posibilitatea de a-și soluționa disputele pe căi extrajudiciare. În scopul informării, promovării și perfecționării medierii și a arbitrajului instituției camerale, vor fi și în continuare organizate ședințe similare de informare.

Directorul Centrului de Mediere al CCI a RM, Dumitru Lefter, a menționat că medierea este o formă alternativă de soluționate a disputelor între două sau mai multe părți care doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, atestată conform prevederilor legislației în vigoare, în calitate de mediator. Părțile pot recurge la medierea atât a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, cât și a litigiilor în privința cărora nu a fost depusă cererea de chemare în judecată.

În acest context, Dumitru Lefter a declarant că de la începutul acestui an, Centrul de Mediere al CCI a RM a soluționat 5 litigii de muncă și 2 litigii comerciale.

“Mediatorii Centrului de Mediere sunt instruiți atât în țară, cât și peste hotare de către premierul de formare a mediatorilor din întreaga lume care oferă acreditare recunoscută la nivel internațional, CEDR din Londra, organizație care are experiență de neegalat de peste 24 de ani în soluționarea litigiilor, gestionarea conflictelor, instruire și în sistemele de justiție civilă”, a mai subliniat Directorul Centrului de Mediere

Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, Dumitru Postovan a accentuat faptul că instituția arbitrală de pe lângă CCI a fost înfiinţată pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigii interne, fiind o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, neguvernamentală şi independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin.

Apariția în Republica Moldova a unui cadru legal nou cu privire la mediere și arbitraj este rezultatul unui șir de eforturi legislative și organizatorice, constituind un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel național și de reformă a sistemului judiciar din Republica Moldova. Astfel, rolul medierii și a arbitrajului tinde să devină tot mai important într-o societate frământată de multiple cauze pe rol, care sunt peste capacitatea fizică a judecătorilor.

Informații suplimentare:
E-mail: hr@chamber.md; mediere@chamber.md; arbitration@chamber.md
Tel.:022-235268; 022-235288

Distribuie acest articol: