Ședința comună a CCI a RM, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Comitetelor Sectoriale ale Economiei RM

Vineri, 29 iunie curent, la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova s-a desfășurat ședința comună a CCI a RM, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM și Comitetelor Sectoriale ale Economiei, care a avut drept scop realizarea parteneriatului social la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării profesionale, pentru susținerea Învățământului Profesional Tehnic și formării continue conform cerințelor pieței muncii.

În cadrul ședinței au fost abordate subiecte precum: crearea unei platforme de cooperare a actorilor implicați în analizele ocupaționale și formarea cadrelor muncitorești calificate pentru economia RM, posibilități de proiecte comune, cât și alte subiecte relevante domeniilor de activitate.

Totodată, s-a convenit ca în perioada următoare să se semneze un acord de colaborare între CCI a RM și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM ce ar permite sprijinirea agenţilor economici din Republica Moldova în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară.

La eveniment au fost prezenți: Sergiu Harea, președintele CCI a RM, Secretarul de Stat Anastasia Oceretnîi, președinții Comitetelor Sectoriale ale CCI a RM și președinții Comitetelor Sectoriale ale Economiei, înregistrate recent la Ministerul Justiției.

Distribuie acest articol: