La CCI a RM s-a dat startul instruirilor în cadrul Programului de formare a maiștrilor-instructori în producție din întreprinderile din țara noastră

Joi, 15 februarie 2018, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a început instruirile în cadrul Programului de formare a maiștrilor-instructori în producție din întreprinderile din țara noastră. Activitatea este desfășurată cu suportul Agenției de Investiții din Moldova și a proiectului ”Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT) în Republica Moldova, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul cooperării germane.

Scopul instruirii: pregătirea maiștrilor-instructori pentru întreprinderile din Republica Moldova care participă sau intenţionează să iniţieze programe de formare profesională tehnică prin învățământ dual, în parteneriat cu școlile profesionale.

Programul de formare a maiștrilor-instructori a fost realizat în baza Regulamentului cu privire la formarea maiștrilor-instructori în producție la Întreprinderile din Republica Moldova.

Obiectivele instruirii: constituie formarea capacităţii profesionale de exerciţiu a reprezentanților întreprinderilor și ale maiștrilor și cadrelor didactice în corespundere cu necesităţile economiei şi ale pieței forţei de muncă, prin adoptarea elementelor duale și identificarea exemplelor de bune practici pentru ambele părți.

La fel, se va pune accent pe îmbunătățirea politicilor educaționale și a cadrului instituțional pentru sprijinirea implementării ÎPT orientat spre cerere.

Participanţii

Beneficiarii instruirii  sunt reprezentanți ai agenților economici și maiștri de la Școlile Profesionale din RM, care desfășoară și/sau intenționează să desfășoare programe de formare profesională tehnică prin învățământ  dual.

Modalitatea de desfăşurare

Instruirea se desfăşoară în cadrul a 6 module, cu finalitate – Examen de Calificare.

Pe parcursul întregului Program, vor fi abordate activități interactive, studii de caz, și nu în ultim rând, analize pe caz/domeniu concret cu implicarea beneficiarilor instruirii, care vor combina elementele teoretice cu activități practice.

Rezultatele scontate:

  • Orientarea profesională a tinerilor în conformitate cu capacităţile şi interesele lor individuale, precum şi conform perspectivelor de dezvoltare a pieței forţei de muncă;
  • Pregătirea tinerilor pentru viaţa de muncă şi dezvoltarea competitivităţii personale;
  • Formarea formatorilor din cadrul companiilor interesate în metode de formare, proceduri de evaluare a competențelor profesionale;
  • Obținerea unor specialiști formați în conformitate cu cerințele specifice ale întreprinderii.

Perioada desfășurării instruirii: 15 februarie – 29 aprilie 2018

Locația: Camera de Comerț și Industrie a RM, or. Chișinău

Distribuie acest articol: