Featured Post

Forumul online al oamenilor de afaceri Moldova-Turcia

Obiectivele principale: consolidarea şi extinderea relațiilor comercial-economice dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, identificarea modalităților existente de a depăși consecințele negative ale COVID-19 asupra comerțului bilateral, stabilirea contactelor directe între oamenii de afaceri din ambele state.

Suport pentru antreprenorii din Republica Moldova

Academia Exportatorului reprezintă o platformă de servicii de consultanță și traininguri specializate oferite exportatorilor cu experiență, cât și companiilor care doresc să își extindă activitatea pe noi piețe. Într-o lume globalizată, internaționalizarea afacerii trebuie să intre în preocupările oricărui antreprenor, fie că vorbim de o afacere la început sau de una aflata la maturitate.

Eurochambers și EU4 Business au prezentat Raportulul de țară Moldova 2020

Raportul de țară conține analiza economică a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova structurată sectorial, în dependență de gen și tip, care se bazează pe date statistice, inclusiv privind exporturile în mai multe sectoare (precum sectorul alimentar bio/organic, industria textilă, turism, industriile creative). Totodată au fost prelucrate date obținute prin chestionarea a circa 340 companii.

Reglementările ANSA pentru domeniul alimentar – Dialog online

Următorul eveniment se va desfășura cu participarea dlui Vladislav COTICI – Director General al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Veți beneficia de informații utile privind:
– Cerințele obligatorii de calitate și siguranță pentru producătorii care comercializează produse alimentare, inclusiv în regim online;
– Condițiile de igienă personală pentru personalul lucrător și businessul alimentar, inclusiv care oferă servicii de catering, etc.

Participă la cea mai importantă expoziție Hannover Messse, Germania!

HANNOVER MESSE este una dintre cele mai mari expoziții comerciale din lume, care se desfășoară anual în Hanovra, Germania. Anul acesta, din cauza situației critice cauzate de pandemia COVID-19, expoziția HANNOVER MESSE 2020 a fost anulată. Organizatorii, pentru a stabili o rețea de afaceri internațională, au decis organizarea online a întrevederilor bilaterale din cadrul expoziției.

Deschiderea ofertelor în cadrul a trei licitații publice internaționale în domeniul AAC, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat vineri, 22 mai 2020, deschiderea ofertelor în cadrul licitațiilor internaționale privind contractarea lucrărilor de construcții-montaj în cadrul a trei proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în trei localități din Regiunea de Dezvoltare Nord. Este vorba despre municipiul Edineț și orașele Fălești și Drochia.

A avut loc deschiderea ofertelor în cadrul licitațiilor publice internaționale privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” și “Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova”, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat astăzi, 22 mai 2020, deschiderea ofertelor în cadrul licitațiiilor internaționale privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectelor de asigurare cu infrastructură de apă și canalizare, cu finanțare din sursele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele “Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova” și “Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”.

Deschiderea ofertelor în cadrul a două licitații publice internaționale în domeniul AAC, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat astăzi, 22 mai 2020, deschiderea ofertelor în cadrul licitațiilor internaționale privind executarea lucrărilor de construcție în cadrul a două proiecte investiționale în domeniul aprovizionare cu apă și canalizare din Regiunea Centru.

Oferte comerciale pentru mediul de afaceri din RM

Echipa EEN din cadrul CCI a RM prezintă câteva oferte comerciale de parteneriat pentru agenți economici.

Companiile pot plasa ofertele pe pagina web a CCI a RM precum și pe Portalul Enterprise Europe Network (EEN), completând formularul respectiv EEN Form.
Pentru informații suplimentare telefonați la numărul de telefon: +373 22 22 13 91 sau la adresa de e-mail: [email protected] / [email protected]