A fost lansat primul portal de informații comerciale al RM

20200505_120538Serviciul Vamal și Ministerul Economiei și Infrastructurii a lansat azi, cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Portalul de Informații Comerciale destinat comunității de afaceri naționale și internaționale. Noul sistem informatic poate fi accesat la adresa www.trade.gov.md.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a participat la elaborarea conceptului, structurii si conținutului acestui și îl recomandă tuturor agenților economici care practică comerțul internațional.

Portalul va fi sursa principală de informații oficiale de specialitate cu privire la procedurile aferente și documentele necesare pentru activitățile privind importul, exportul și tranzitul de mărfuri.

Astfel, accesându-l, utilizatorii se vor putea informa referitor la regimurile și destinațiile vamale, declararea mărfurilor, clasificarea și originea acestora, contingente, acte permisive, taxele pentru toate categoriile de mărfuri etc. Tot aici, vor fi descrise și procedurile de obținere a unor autorizații precum Operatorul Economic Autorizat, Procedura de Vămuire la Domiciliu sau Exportator Aprobat, sau cele de înregistrare în calitate de subiect al activității economice externe.

Acesta va răspunde tuturor nevoilor de informare și consultanță ale mediului de afaceri și publicului larg în ceea ce privește reglementarea exportului/importului și a operațiunilor de tranzit ale Republicii Moldova. Astfel, acesta va permite optimizarea semnificativă a resurselor alocate de mediul de afaceri pentru identificarea și accesarea procedurilor aferente exportului, importului și operațiunilor de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova. Toate informațiile de pe portal, inclusiv formularele tipizate necesare pentru diverse proceduri și solicitări, sunt gratuite.

Distribuie acest articol: