Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică -Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, Telefon/fax: 0(231)29682, e-mail: [email protected]

Obiectul achiziţiei: (REPETAT) Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți ( Lot NE 1)

Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni, r-nul Sîngerei (Lot NE 2)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et.2, bir.202 sau la adresa e-mail: [email protected]

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal:1009601000267

Termenul de depunere a ofertelor  13 august 2018, ora 11-00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 13 august 2018, ora 11-00

În scopul îmbunătățirii calității ofertelor depuse de către operatorii economici la licitațiile publice  inițiate de către Agențiile de Dezvoltare  Regională Nord, Centru și Sud în cadrul proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”  din sursele financiare ale Uniunii Europene, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în colaborare cu Proiectul GIZ “Modernizarea Serviciilor Publice Locale”  organizează serviciul de suport direct/helpdesk companiilor de proiectare în domeniile apă și sanitație și eficiență energetică  cu referință la îmbunătățirea  calității ofertelor.

Serviciul de consilere /helpdeskul va fi asigurat de expertiză locală și internațională,  în perioada 16-27 iulie 2018, în incinta CCI,  imediat după  lansarea de către Agențiile de Dezvoltare Regională a licitațiilor publice pentru serviciile de proiectare

Consilerea operatorilor economici va fi asigurată de:

Consultant  internațional – Tache Andreea Mirela,  [email protected]

Consultant național  –  Carina Turcin, [email protected]  

Adresa oficiului temprar de consiliere:

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova,

MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 151, biroul 7, etajul I

Tel.:     +373 22 235268

Mobil: +373 68999985 +373 69161258

Distribuie acest articol: