Anunț/ invitație de participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice, în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/06, inițiate în vederea achiziționării serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice, în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”.
LP nr. 18/05
Autoritatea contractantă- Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Adresa- bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Telefon/fax-  0 (241) 2 62 86
Adresa electronică-  [email protected]

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie- COROIAN DORIN
Obiectul achiziţiei- Servicii de proiectare – în domeniul creșterii eficienței energetice – „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”
Cod achiziție- GIZ UE MSPL/GIZ/S/SE/001
Cod CPV 71242000-6 – Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini- bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică- bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini- De stat
Termenul de depunere a ofertelor și de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică- 10.08.2018, ora 10:00

Pentru obținerea Documentației de atribuire, operatorii economici sunt invitați să o solicite printr-o scrisoare la adresa electronică [email protected]

În scopul îmbunătățirii calității ofertelor depuse de către operatorii economici la licitațiile publice  inițiate de către Agențiile de Dezvoltare  Regională Nord, Centru și Sud în cadrul proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”  din sursele financiare ale Uniunii Europene, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în colaborare cu Proiectul GIZ “Modernizarea Serviciilor Publice Locale”  organizează serviciul de suport direct/helpdesk companiilor de proiectare în domeniile apă și sanitație și eficiență energetică  cu referință la îmbunătățirea  calității ofertelor.

Serviciul de consilere /helpdeskul va fi asigurat de expertiză locală și internațională,  în perioada 16-27 iulie 2018, în incinta CCI,  imediat după  lansarea de către Agențiile de Dezvoltare Regională a licitațiilor publice pentru serviciile de proiectare

Consilerea operatorilor economici va fi asigurată de:

Consultant  internațional – Tache Andreea Mirela,  [email protected]

Consultant național  –  Carina Turcin, [email protected]  

Adresa oficiului temprar de consiliere:

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova,

MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 151, biroul 7, etajul I

Tel.:     +373 22 235268

Mobil: +373 68999985 +373 69161258

Distribuie acest articol: