Ai nevoie de forță majoră? Vezi anunțul de mai jos!

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) anunță agenții economici că în următoarea perioadă, pentru informații ce țin de aplicarea clauzei contractuale- „forța majoră” sau „impediment care justifică neexecutarea obligației” puteți contacta Serviciul Juridic al CCI a RM, la nr de telefon: 060945773 sau e-mail: fortamajorachamber@gmail.com
Persoană de contact: Silvia Dolghii.

Prin forţa majoră se înţelege împrejurarea de fapt, imprevizibilă şi de neînlăturat care împiedică, în mod obiectiv şi fără nici o vină din partea debitorului, executarea obligaţiei contractuale a acestuia.
De regulă, la încheierea contractelor, în clauzele de forţă majoră, părţile convin reciproc care evenimente vor fi recunoscute de forţă majoră şi, în caz de apariţie a unui astfel de eveniment, el va fi confirmat prin prezentarea certificatelor respective de la Camerele de Comerţ şi Industrie din propriile ţări.

Detalii suplimentare vedeți în link-ul: www.forta_majora.md

Distribuie acest articol: