Brokerii vamali și AEO vor fi instruiți conform Standardului European, promovat de către CCI a RM

natalia calenic insLa inițiativa Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) la finele anului 2018 a fost instituit Comitetul Tehnic de Standardizare care a examina textul  Standardului European SM EN 16992:2017- Competențe ale Reprezentanțior vamali.

Activitatea Comitetului a fost condusă de Natalia Calenic, vicepreședintele CCI a RM. Membrii Comitetului au fost desemnați de către Serviciul Vamal, Asociația brokerilor vamali, și Programul de Reforme Structurale în Moldova, USAID.

În cadrul ședinței desfășurate la 24 ianuarie 2019, la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), Comitetul Tehnic a definitivat procesul de adaptare a textului Standardului European, astfel încât acesta va putea fi aplicat pentru instruirea brokerilor vamali din RM.

Standardul European determină cerințele de profesionalism ale brokerilor vamali și Agenților Economici Autorizați (AEO) și are drept scop asigurarea unui mecanism național de formare și perfecționare continuă a specialiștilor implicați în declararea mărfurilor în vamă. Standardul cuprinde 21 de domenii de competențe, printre care: legislația și reglementarea vamală, tarife și clasificare, evaluarea și originea mărfurilor, analiză de risc, sistem IT vamal etc, precum și mecanismul de evaluare a cunoștințelor specialiștilor.

Importanța Standardului derivă din necesitatea stringentă de dezvoltare a procesului de pregătire profesională a reprezentanților vamali, precum și rezultă din prevederile proiectului noului Cod vamal, care prevede obligativitatea instruirii specialiștilor angajați de către brokerii vamali și AEO.

Implementarea Standardului în RM va contribui la sporirea calității serviciilor de brokeraj vamal, precum și a transparenței în relațiile cu autoritatea vamală, și în acest sens CCI, în colaborare cu toate părțile interesate, va continua să dezvolte mecanimsul de aplicare a Standardului la nivel național.

Distribuie acest articol: