CCI a RM a organizat prima ședință din acest an a Grupului de lucru nr. 6 (GL6) ”Dezvoltarea Pieței Muncii”

53092842_532571113900405_3564684566323003392_nJoi, 21 februarie 2019, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat prima ședință din acest an a Grupului de lucru nr. 6 (GL6) ”Dezvoltarea Pieței Muncii”, în cadrul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, președinția căruia o deține CCI a RM. Ședința a fost condusă de către Sergiu HAREA, președintele instituției camerale.

În cadrul ședinței a fost pusă în discuții foaia de parcurs a activităților (calendarul ședințelor) grupului de lucru pentru anul 2019, care prevede discutarea pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru a unui șir de subiecte precum:

  • Revizuirea mecanismului neclar de subvenționare a locurilor de muncă;
  • Învățământul dual – examinarea mecanismului de aplicare a stimulentelor pentru agenții economici, implementarea programelor duale de educație și formare tehnică;
  • Comanda de stat a locurilor cu finanțare din bugetul de stat, pe dimensiunea învățământului profesional tehnic și cel superior;
  • Stabilirea mecanismului de finanțare a instituțiilor de învățământ superior cu finanțare din bugetul de stat;
  • Legea Uceniciei;
  • Evaluarea metodologiei de finanțare în funcție de tipurile de ucenicie. (după aprobarea Legii privind ucenicia).

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentata activitatea ”Observatorul pieței muncii”, instituit în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și a mecanismului de funcționare acestui instrument, scopul căruia este colectarea, sistematizarea și analiza datelor statistice produse de către structurile ANOFM și alte instituții publice, elaborarea studiilor analitice, prognozarea și previziunea cererii și ofertei forței de muncă și diseminarea informațiilor privind piața muncii pentru diferiți actori pe piața muncii.

Părțile Acordului de parteneriat cu privire la cooperarea partenerilor pentru asigurarea funcționalității Observatorului Pieței Muncii, semnat la 18.12.2018, și-au expus deschiderea spre conlucrare în vederea stabilirii unui mecanism eficient de aplicare al acestui instrument și furnizării datelor corespunzătoare pentru generarea informațiilor privind piața muncii și actorilor săi.

Nota: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a preluat președinția Grupului de lucru nr. 6 ”Dezvoltarea Pieței Muncii” în cadrul Consiliului Economic la sfârșitul anului 2017

Pe parcursul anului trecut CCI a RM a convocat mai multe ședinte ale Grupului în cadrul cărora au fost examinate proiecte de acte normative, precum: Legea ”Cu privire la promovarea ocupării forței de muncă”; Metodologia de elaborare a calificărilor; Metodologia de finanțare a învățământului superior public, elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Hotărâri de Guvern Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate.

Distribuie acest articol: