CCI a RM și CEDA vor ghida tinerii în carieră pentru a sprijini formarea profesională a acestora

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Asociaţia Obştească “Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri” (CEDA) au semnat astăzi, 2 mai 2018, un Acord de Cooperare, ce are drept scop ghidarea  tinerilor  în carieră pentru a sprijini formarea profesională, obținerea unei calificări într-un domeniu și integrarea acestora pe piața muncii.

Potrivit actului semnat, CCI a RM va oferi ghidare în carieră, în cadrul Proiectului REVOCC II, componenta „Mecanism coerent de ghidare în carieră stabilit la nivel regional / teritorial”. Proiectul  are drept obiectiv general:  dezvoltarea parteneriatelor pentru ghidarea în carieră și promovarea echității de gen la nivel regional și naţional.

Echipa de proiect va sprijini și va contribui la dezvoltarea în regiunile: Soroca, Cahul și Chișinău a parteneriatelor între Administrațiile Publice Locale, Direcțiile de Învățământ, structurile teritoriale ale ANOFM/CGC,  instituțiile ÎPT, angajatorii locali, ONG-urile relevante. În acest context, vor fi organizate mese rotunde, dezbateri și forumuri anuale, menite să contribuie la conștientizarea importanței ghidării în carieră în dezvoltarea regiunii – tendințe actuale – probleme – posibile soluții – planuri de acțiune,contribuind la includerea aspectelor de ghidare în carieră în strategiile locale de dezvoltare socio-economică și distribuirea responsabilităților în rândul principalilor actori.

Conform semnatarilor, ca rezultat al activităților organizate în comun de CCI a RM și CEDA, va fi asigurat suportul informațional în completarea strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel regional, revizuite din perspectiva ghidării în carieră.

Distribuie acest articol: