CCI a RM va conduce activitatea Comitetului Tehnic de Standardizare în domeniul competențelor brokerilor vamali

La inițiativa Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a fost instituit Comitetul Tehnic de Standardizare care va examina textul  Standardului European SM EN 16992:2017- Competențe ale reprezentanțior vamali.

În cadrul primei ședințe de constituire a Comitetului tehnic, desfășurate la 9 octomrbie a.c. la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), a fost aprobată componența acestuia și planul de acțiuni. Membrii Comitetului sunt reprezentanții Serviciului vamal, Asociației brokerilor vamali, a Programului de Reforme Structurale în Moldova, USAID, iar în calitate de președinte al Comitetului a fost desemnată Natalia Calenic, Vicepreședintele CCI a RM.

Standardul European determină cerințele de profesionalism ale brokerilor vamali și Agenților Economici Autorizați (AEO), și are drept scop asigurarea unui mecanism național de formare și perfecționare continuă a specialiștilor implicați în declararea mărfurilor în vamă. Standardul cuprinde 21 de domenii de competențe, printre care: legislația și reglementarea vamală, tarife și clasificare, evaluarea și originea mărfurilor, analiză de risc, sistem IT vamal etc, precum și mecanismul de evaluare a cunoștințelor specialiștilor.

Importanța Standardului derivă din necesitatea stringentă de dezvoltare a procesului de pregătire profesională a reprezentanților vamali, precum și rezultă  din prevederile proiectului noului Cod vamal, care prevede obligativitatea instruirii specialiștilor angajați de către brokerii vamali și AEO.

În cadrul ședinței de constituire a Comitetului, Natalia Calenic, Vicepreședintele CCI a relatat despre activitatea Camerei în domeniul promovării acestui standard, în special ședințele cu brokerii vamali, AEO precum și funcționarii vamali, care au fost organizate de comun cu ISM în vederea informării despre beneficiile implementării standardului. Vicepreședintele a specificat că activitatea Comitetului tehnic are un rol decisiv în asigurarea implementării Standardului European SM EN 16992:2017 și va contribui la sporirea calității serviciilor de brokeraj vamal, precum și a transparenței în relațiile cu autoritatea vamală.

Urmare adoptării textului tradus al Standardului, va fi lansat procesul de implementare a acestuia la nivel național.

Distribuie acest articol: