Ședință online a conducătorilor Camerelor de Comerț și Industrie din CSI

  • 09/09/2020
  • 10:00
  • Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Pe 9 septembrie 2020 a avut loc a XVIII-a ședință a Consiliului Conducătorilor Camerelor de Comerț și Industrie (CCI) ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI) în format de video-conferință, care a fost prezidată de Camera de Comerț și Industrie Uzbekistan.

La întrunire au participat conducători și specialiști ai instituțiilor camerale din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Federația Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan și Republica Moldova, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic.

La cea de-a XVIII-a ședință a Consiliului Conducătorilor CCI din țările CSI au fost prezentate rapoartele de activitate a fiecare instituție în parte, abordate subiecte primordiale ce țin de activitatea Camerelor de Comerț şi Industrie, precum și rolul CCI în combaterea COVID-19 și diminuării efectelor pandemiei asupra economiei, parteneriatul în domeniul tehnologic și de producere, schimbul de informații economice și crearea unui spațiu informațional unic, activitățile expoziționale. De asemenea, s-a convenit de a înainta propuneri în vederea minimizării consecințelor negative cauzate de pandemia COVID-19 și activității Consiliului pentru anul 2021 prin identificarea domeniilor de perspectivă ale cooperării.

În discursul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a menționat importanța conlucrării intercamerale, în vederea dezvoltării relațiilor comercial-economice dintre țările membre ale CSI. „Consiliul este un organ viabil, în cadrul căruia sunt abordate subiecte actuale pentru reprezentanții mediului de afaceri din spațiul CSI. În contextul pandemiei, economiile se confruntă cu probleme comune şi necesită soluții optime și lucrative. Camerele de Comerţ şi Industrie vin să-şi aducă aportul în vederea susținerii statului şi antreprenorilor. În particular, CCI RM a elaborat un portal nou www.virtual-fairs.md, destinat expozițiilor virtuale. Inițiativa este o măsură de răspuns pentru companiile interesate de promovarea produselor şi serviciilor, în ţară şi peste hotare, în contextul pandemiei, când multe evenimente expoziționale nu pot fi desfășurate. ”

Totodată, CCI a RM a dezvoltat Sistemul Informațional Expertiză, Evaluare și Certificare eec.chamber.md, prin implementarea unui serviciu de depunere online a cererilor prin platforma www.client.chamber.md. Serviciul de depunere online a cererilor permite reducerea timpului şi a costurilor, astfel evitându-se deplasările la sediile CCI a RM și a filialelor din teritoriu. De la completarea cererii până la achitarea serviciului – toate operațiunile pot fi realizate exclusiv online. ”

În cadrul ședinței, președinția Consiliului Conducătorilor Camerelor de Comerț și Industrie ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente a fost preluată de CCI Tadjikistan.

Republica Moldova a deținut președinția Consiliului Conducătorilor Camerelor de Comerţ şi Industrie ale statelor membre CSI în anul 2010 și, respectiv, 2018.

Notă: Consiliul Conducătorilor CCI din ţările-membre ale CSI a fost creat în decembrie 2002, la Moscova, cu scopul de a susţine antreprenoriatul legal, a valorifica posibilităţile oferite de colaborarea intercamerală, a armoniza legislaţia din domeniu a ţărilor ce fac parte din CSI.

Distribuie acest articol: