Experții CCI a RM la un schimb de expertiență cu colegii de la Romcontrol din portul Constanța, România

IMG_4817În perioada 24-25 octombrie 2019, o delegație alcătuită din 6 colaboratori ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), din Chișinău și Cahul, au efectuat o vizită de familiarizare cu bunele practici de activitate și schimb de experiență la sucursala Constanța a ”Romcontrol” SA.

În cadrul vizitei în portul maritim, delegația CCI a RM, condusă de Iurie Badâr, șef Direcție Expertiză, Evaluare și Suport în Comerțul Internațional, a făcut schimb de informații pe mai multe domenii: modalitățile determinării cantității mărfurilor; inspecția draft-survey; procedeele determinării calității bunurilor prin prelevări și teste de laborator; aspecte practice ce țin de evaluarea prejudiciului; inspecția și controlul deșeurilor, etc.

Experții CCI au menționat că domeniile ce prezintă interes sporit pentru CCI a RM sunt: măsurările cantitative a mărfurilor pe cale maritimă (draft survey) prin portul Giurgiulești, cu care sau familiarizat colegii din filiala Cahul, precum și activitatea de certificare a calității mărfurilor și inspecția/ expertiza diferitor tipuri de deșeuri, în primul rând a celor menajere/ municipale, a sticlei, echipamentelor electrocasnice, dar și a fierului vechi.

Urmare a vizitei, Experții CCI a RM vor asigura perfecționarea serviciilor de expertiză prin preluarea practicilor colegilor din portul Constanța și dezvoltarea noilor tipuri de servicii în beneficiul agenților economici.

”Romcontrol” SA este unul dintre cei mai importanți prestatori de servicii de inspecție, certificare a calității și evaluare cantitativă și calitativă a marfurilor destinate exportului și consumului intern din România.

Sucursala Constanta este una din cele mai performante reprezentanțe ale instituției, activitatea căreia, în mare măsură, este axată pe inspecția mărfurilor ce tranzitează frontiera României prin portul Constanța. În scursala Constanța activează 30 de inspectori și 10 specialiști în laborator.

Notă: ”Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și SA ”Romcontrol” România au semnat, în anul 2018, un acord de cooperare privind schimbul de experiență, perfecționarea specialiștilor și colaborare prin prestarea serviciilor de inspecție pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit actului semnat, instituțiile se vor susține reciproc, prin identificarea cursurilor de pregătire în domeniile de interes și a condițiilor de participare la acestea, cursuri care pot fi utile în deschiderea de oportunități de colaborare pe teritoriul fiecărei țări”.

Distribuie acest articol: