Formare de mentori și coordonatori de practică în proiectul ”DevRAM”

20200706_113731Pe 6 iulie, Activitatea 1.22. ”Practica elevilor din învățământul profesional tehnic la întreprinderi și la fermieri specializați în produse agroalimentare certificate inclusiv ecologic” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a găzduit un atelier de lucru, organizat de C. E. PRO DIDACTICA.

Scopul acestuia a constat în stabilirea de parteneriate trainice pe această dimensiune între 10 instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agricol și 10 agenți economici, dar și lansarea cursului de mentorat pentru maiștri, mentori și coordonatori de practică, care este realizat în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM).

Evenimentul s-a desfășurat cu participarea reprezentanților MECC, MADRM și CCI, ai echipei de proiect ”DevRAM”, a directorilor celor 10 instituții (Colegiul Agricol din Soroca, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, Școala Profesională din Bubuieci) și a 10 delegați ai unor întreprinderi care implementează standarde de calitate și de mediu-sănătate-securitate și practică tehnologiile agriculturii ecologice (SRL „Lumea animalelor domestice„; Combinatul de Pâine din municipiul Bălți, SRL”Millstream Dair”, „Dimilita-Rex” s. Larga, r. Briceni; GȚ ”Roada Dumbravei”; Centrul tehnic, Ceadâr Lunga; GȚ ”Maria Darie”; SRL ”Orhei Vit”, SRL ”Trattoria”).

Pregătirea practică este un element esențial al formării viitorilor specialiști. De aceea, buna organizare și desfășurare a stagiilor de practică la întreprinderi este de o importanță strategică, pentru ambele părți implicate în această colaborare. Pentru sistemul de învăţământ profesional tehnic, plusvaloarea parteneriatului rezidă în sensibilizarea companiilor față de activitatea şcolilor, prin formarea mentorilor, selectarea elevilor pentru practică, prin definirea unui profil al absolventului de care are nevoie fiecare companie, prin evaluarea necesarului de timp pentru formarea competențelor cerute etc. Pentru agenții economici, beneficiile acestuia constau în formarea angajatului responsabil prin programul de mentorat, sporirea mijloacelor de accesare și angajare a tinerilor specialiști și, ca rezultat, creșterea economică.

Realizarea de către elevi a stagiilor de practică la întreprinderi solicită condiții adecvate, în primul rând personal format în acest sens: mentori și coordonatori de practică. Pentru ca procesul în cauză să se încununeze cu succes, cele două persoane-cheie trebuie pregătite să exercite aceste roluri. Pe lângă cunoștințele de specialitate, ele trebuie să cunoască esența instruirii profesionale orientate spre acțiune, obligațiunile și drepturile care le revin, trebuie să știe să întocmească planul de instruire și documentația aferentă, trebuie să dețină tehnici de motivare a elevilor și de menținere a interesului acestora pentru propria creștere profesională, trebuie să știe să interacționeze eficient, să gestioneze eventuale conflicte etc. Adică, trebuie pregătite să-și asume un rol cu multiple fațete: transmițător de cunoștințe, abilități și experiență; îndrumător, supervizor etc.

De aceea, finalitățile vizate de cursul ”Dezvoltarea competențelor de mentor”, care a fost lansat ieri și se va desfășura în această vară, sunt:
1) formarea maiștrilor și mentorilor din cele 10 întreprinderi selectate;
2) formarea coordonatorilor de practică din cele 10 instituții de ÎPT;
3) monitorizarea rezultatelor stagiilor conform competențelor îmbunătățite.

Organizarea practicii elevilor din ÎPT la întreprinderi este o realitate însoțită de numeroase provocări. Pe marginea acestui subiect acut s-au expus atât directorii IÎPT, cât și delegații celor 10 reprezentante ale sectorului de afaceri: transfer de experiență de la companii spre instituții și de la instituții spre companii; corespunderea dotărilor din instituții cu cele de la întreprinderi; interesul elevilor pentru devenire profesională și preocuparea angajatorilor pentru pregătirea viitoarei forțe de muncă; data începerii realizării stagiului de practică la întreprindere etc. Pentru a fi pe aceeași lungime de undă, trebuie să se găsească soluții la problemele existente, să se ajungă la un numitor comun.

Și dacă stagiul de practică este o oportunitate oferită de un angajator potențialilor angajați, atunci această oportunitate trebuie valorificată la maxim, prin crearea unui cadru normativ corespunzător, prin crearea de parteneriate eficiente instituții de învățământ-agenți economici, prin asigurarea la întreprinderi a unor condiții optime pentru buna desfășurare a practicii de către elevi, prin formarea de mentori și coordonatori care să-și cunoască ”meseria” și s-o exercite cu toată responsabilitatea.

Mediul economic susține educația agricolă!

Persoană de contact: Rodica Bivol, șef secție Învățământ Dual, 022 24 42 83, [email protected].

Distribuie acest articol: