INVITAȚIE LA CONCURS pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Sediul autorității contractante: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 151

Adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 151, etajul 2, bir. 9

Numărul de contact: 069511102, email: carolina.chiper@chamber.md

Persoana de contact: Chiper Carolina – șef Direcția Evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziții

Obiectul achiziției: Servicii de organizare a Galei Businessului Moldovenesc

Cerințe față de serviciile solicitate

Nr. d/o Denumirea serviciilor Caracteristicile tehnice/cerințele Unitate de măsură Cantitatea/volumul Suma fără TVA Suma inclusiv TVA
1 Organizarea Galei Businessului Moldovenes, 28 mai 2020, Capitoles Park, zona Poiana, sala 2 (pereți din sticlă) 1. Elaborare a întregului concept de organizare, desfășurare și realizarea a evenimentului. Plan scenariu.(inclusiv cu indicarea devizul de cheluieli)

2. ECHIPAMENTE

– Echipament de sonorizare

– Construții PODIUM

– Baner pentru poze

3. PRESTATORI SERVICII

– Fotograf

– SelfieBox

– Regie video/Filmare/Proiecție

4. DECOR

– Poarta de intrare

– Panouri/Indicatoare

5. PROGRAM

– Orchestra/Soliști/Prezentatori

6. PRE-PRODUCȚIE

– Video producție

– Audio înregistrare

6. STAFF

– Hostes

– Event Manager

– Producător Eveniment

7. SCENARIU/REGIE

– Scenarist

– Regizor

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 23 martie 2020, ora 17:00.

Data desfășurării concursului: 25 martie 2020.

Criteriile de evaluare a ofertelor: corespunderea tuturor cerințelor și cel mai mic preț pe ofertă.

Termenul și condițiile de prestare a serviciilor: 1 aprilie – 28 mai 2020.

Valuta și modul de achitare: lei MDL, prin virament.

Documente de calificare ale operatorilor economici:

  1. Date despre participant – original – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;
  2. Oferta – original – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;
  3. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;
  4. Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;
  5. Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;
  6. Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;
  7. Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a serviciilor – original – eliberat de Participant care reflectă următoarea informație: (1) Minim 2 ani de experiență specific acumulată în livrarea / prestarea serviciilor de organizare a astfel de evenimente și (2) Anexarea copiilor a minim 2 contracte asemănătoare, încheiate în ultimii 2 ani;
  8. Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;

Distribuie acest articol: