INVITAȚIE LA CONCURS pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Sediul autorității contractante: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 151.

Adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului: mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 151, etajul 2, bir. 9.

Numărul de contact: 069511102, email: [email protected].

Persoana de contact: Chiper Carolina – șef Direcția Evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziții.

Obiectul achiziției: Servicii de efectuare a Studiului Percepția Consumatorului din cadrul concursurilor ”Marca comercială a anului 2019” și ”Premiul pentru realizări în domeniul calității serviciilor și produselor 2019”.

Cerințe și obiectivele față de serviciile solicitate

  1. Identificarea gradului de cunoaștere de către consumatori a mărcilor comerciale pe piața din Republica Moldova;
  2. Determinarea reprezentării de către mărcile comerciale de pe piață a culturii și tradițiilor autohtone;
  3. Identificarea consumatorilor / nonconsumatorilor de produse / servicii;
  4. Determinarea frecvenței utilizării acestor produse / servicii;
  5. Studiul aprecierii consumatorilor față de mărcile comerciale în funcție de calitate;
  6. Determinarea gradului de influență a mărcilor comerciale asupra deciziei de cumpărare.

 Locul desfășurării cercetării: regiunea nord, centru, sud a Republicii Moldova.

Metodologie: Instrumentul de colectare a datelor: chestionarul. Colectarea datelor se va efectua în mediul offline (față în față) și online.

Mărimea eșantionului: Cercetarea se va efectua pe un eșantion de 1500 persoane.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 23 martie 2020, ora 17:00.

Data desfășurării concursului: 25 martie 2020.

Criteriile de evaluare a ofertelor: corespunderea tuturor cerințelor și cel mai mic preț pe ofertă.

Termenul și condițiile de prestare a serviciilor: 01 aprilie – 15 aprilie 2020.

Valuta și modul de achitare: lei MDL, prin virament.

Distribuie acest articol: