S-a desfășurat prima ședință din acest an a GL6 ,,Dezvoltarea Pieței Muncii”

DSC_8234Vineri, 14 februarie 2020, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat prima ședință din acest an a Grupului de lucru nr. 6 (GL6) ,,Dezvoltarea Pieței Muncii”, în cadrul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, președinte al căruia este domnul Sergiu HAREA, Președinte al CCI a RM.

În cadrul ședinței a fost pusă în discuții foaia de parcurs a activităților (calendarul ședințelor) grupului de lucru pentru anul 2020, care prevede discutarea pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru a unui șir de subiecte precum:

 • Examinarea funcționării mecanismului de aplicare al  Observatorului pieței muncii  și activității  acestui instrument;
 • Examinarea oportunității implementării măsurilor de susținere a agenților economici care stimulează productivitatea muncii prin intermediul: introducerii tichetelor de sport pentru angajați; deductibilității cheltuielilor din veniturile cluburilor sportive private; introducerii impozitului unic pentru cluburile sportive private, etc.;
 • Analiza oportunității introducerii/aprobării Regulamentului privind constatarea conformității agenților economici pentru desfășurarea activității de formare profesională prin învățământ dual, ca anexă la HG 70/2018;
 • Examinarea posibilității de introducere în sistemul superior de învățământ a modelului de învățare bazat pe proiect (project based learning);
 • Examinarea proiectului definitivat al Legii Uceniciei;
 • Evaluarea metodologiei de finanțare în funcție de tipurile de ucenicie;
 • Actualizarea curriculei de studii pentru adaptarea necesităților actuale ale pieței muncii din Republica Moldova;
 • Comanda de stat a locurilor cu finanțare din bugetul de stat, pe dimensiunea învățământului profesional tehnic și cel superior;
 • Stabilirea mecanismului de finanțare a instituțiilor de învățământ superior cu finanțare din bugetul de stat, etc.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost prezentate:

 1. Calendarul inițiativelor pentru programele de formare profesional tehnice în sistem dual;
 2. Activitatea ”Observatorul pieței muncii”, instituit în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și
 3. Mecanismul de funcționare a Observatorului, scopul căruia este colectarea, sistematizarea și analiza datelor statistice produse de către structurile ANOFM și alte instituții publice, elaborarea studiilor analitice, prognozarea și previziunea cererii și ofertei forței de muncă și diseminarea informațiilor privind piața muncii pentru diferiți actori pe piața muncii.

Părțile Acordului de parteneriat cu privire la cooperarea partenerilor pentru asigurarea funcționalității Observatorului Pieței Muncii, semnat la 18 decembrie 2018, și-au expus deschiderea spre conlucrare în vederea stabilirii unui mecanism eficient de aplicare al acestui instrument și furnizării datelor corespunzătoare pentru generarea informațiilor privind piața muncii și actorilor săi.

Distribuie acest articol: