Mai multe decizii importante au fost adoptate în vederea susținerii mediului de afaceri din Moldova

20200323-_m4_6810 (1)Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) Vă informează că Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis cea de-a treia Dispoziție, care prevede un șir de decizii menite să susțină mediul de afaceri în confruntarea efectelor economice generate de evoluția situației epidemiologice din țară.

Privind controlul de stat

Astfel, în scopul susținerii mediului de afaceri s-a decis instituirea moratoriului, până la data de 1 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale.

Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:

a) în cadrul urmăririi penale;
b) de Banca Naţională a Moldovei;
c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privinţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare;
e) de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
f) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor fapte;
g) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcţii de protecţie a acestora în baza Legii nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informaţiilor veridice despre încălcarea legislaţiei;
h) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător;
i) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional;
j) în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
k) în domeniul respectării normelor antiincendiare.

Privind declararea și achitarea impozitelor

În același context, Comisia pentru Situații Excepționale a RM a decis ca declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA și declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, se va efectua până la 25 aprilie 2020.

Achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua până la data de 25 iunie 2020. Declararea și achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice se va efectua până la 29 mai 2020.

Totodată, Comisia a dispus ca pentru anul 2019 să nu fie supuse auditului obligatoriu situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor. Prezentarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2019 se va efectua până la 29 mai 2020.

Toate deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM pot fi găsite aici.

Distribuie acest articol: