Medierea și Arbitrajul- subiecte discutate în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Justiției

CCI1Joi, 16 ianuarie 2020, președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI a RM) Sergiu Harea, Dumitru Postovan, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI și Dumitru Lefter, directorul Centrului de Mediere au avut o întrevedere de lucru cu Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi.

În cadrul întrevederii, conducerea Centrului de Mediere și Curții de Arbitraj Comercial Internațional, au trecut în revistă activitatea instituțiilor, precum și portofoliul de realizări privind instruirea mediatorilor și arbitrilor la nivel național, cât și internațional.  Prin organizarea cursurilor de formare a mediatorilor și arbitrilor, precum și prin sporirea criteriilor de accedere în aceste profesii va fi posibilă schimbarea viziunii și percepții referitor la arbitraj și procesul de mediere în țară.

Sergiu Harea, a menționat în cadrul întâlnirii că CCI a RM va susține și pe viitor eforturile Ministerului Justiției pentru implementarea reformelor în acest domeniu.

Ministrul Justiției și-a reafirmat deschiderea spre colaborare întru consolidarea instituției medierii și arbitrajului comercial internațional în scopul sporirii încrederii cetățenilor, precum și întru reducerea examinării litigiilor în instanța de judecată.

Distribuie acest articol: