CCI a RM sărbătoreșe în acest an Centenarul fondării instituției la Chișinău

În anul 2018, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) sărbătorește Centenarul fondării instituției camerale la Chișinău. Astfel, la data de 5 octombrie curent, CCI a RM a organizat un eveniment de ampoare la care au participat peste 450 de persoane din circa 20 de state (Federația Rusă, Italia, Bulgaria, Republica Belarus, România, Grecia, Ucraina, Kazakhstan etc.).

La eveniment au fost prezenți: Sergiu HAREA, președintele CCI a RM; Iurie LEANCĂ, Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană; Mircea SNEGUR, ex-președinte al Republicii Moldova; Petru LUCINSCHI, ex-președinte al Republicii Moldova; Gheorghe CUCU, președinte de onoare a CCI a RM; Dumitru POSTOVAN, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova Valeria BIAGIOTTI; președinții Camerelor de Comerț și Industrie și președinții Curților de Arbitraj Comercial Internațional din peste 20 de state, fostul membru al Cabinetului de Miniștri al Greciei, Spyridon Flogaitis, Giuliano Amato, ex Prim-Ministru al Italiei, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, delegații oficiale, membri ai CCI a RM ș.a.

În cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului Sergiu HAREA a declarat că Camerele de Comerț și Industrie, apărute acum 400 de ani în urmă, au avut drept scop acordarea asistenței la facilitarea comerțului. Același rol și l-a asumat și CCI a RM de la fondarea ei până în prezent. “Ne bucură faptul că la evenimentul de astăzi, pe lângă membrii Camerei, care sunt fondatorii instituției, sunt prezenți și reprezentanții multor sisteme camerale, Curți de Arbitraj din circa 20 de țări, precum și persoane importante care au stat la formarea Republicii Moldova ca stat independent, acordând un sprijin esențial pentru asigurarea funcționalității sistemului cameral din țara noastră”, a mai spus președintele CCI a RM.

Iurie LEANCĂ a salutat organizarea unui eveniment de amploare și a înmânat colaboratorilor instituției camerale, care au contribuit la promovarea CCI a RM, atât în țară, cât și peste hotare, Diplomele de Onoare ale Guvernului, menționând: ”De-a lungul anilor, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a asistat atât mediul de afaceri în dezvoltarea, creșterea și internaționalizarea afacerilor și a depus un efort deosebit pentru reprezentarea intereselor sectorului privat în raport cu instituțiile statului, cât și a asistat sectorul public la elaborarea cadrului normativ și legislativ și documentelor de politici publice cu impact asupra mediului de afaceri”.

Despre importanța Camerei au vorbit și foștii președinți ai Republicii Moldova, membrii CCI a RM, partenerii, care apreciază activitatea fructuasă a organizației.

Tot în cadrul acestui eveniment a fost celebrată și aniversarea a 25 de ani de la crearea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, care a presupus prezentarea rezultatelor Curților de Arbitraj din mai multe state, precum și specificul acestora.

De asemenea, în cadrul marelui eveniment, și-au desfășurat lucrările alte 3 panele:

–Summit-ul Președinților Camerelor de Comerț și Industrie din spațiul CSI, care a întrunit conducătorii Camerelor din CSI;

–Întrevederi de afaceri bilaterale;

–Ședința Consiliului Consultativ al Conducătorilor Camerelor de Comerț și Industrie a țărilor membre CSI în domeniul arbitrajului comercial internațional.

Un alt moment important din cadrul evenimentului a fost și punerea în circulaţie a plicului poştal cu marcă fixă „Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova – 100 de ani de la fondare”. Proiectul a fost realizat în cooperare cu Poșta Moldovei.

Ceremonia de celebrare a 100 de ani de la fondarea instituției camerale s-a încheiat cu poze de grup, mesaje de felicitare și suvenire oferite în dar de către participanți Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Distribuie acest articol: