Ședința Biroului Executiv al CCI din 26 mai 2017

Vineri, 26 mai 2017, la Camera de Comerț și Industrie s-a desfășurat ședința ordinară a Biroului Executiv a CCI, în cadrul căreia a fost prezentată versiunea nouă a site-ului instituției camerale www.chamber.md.
Site-ul va prezenta obiectivele instituţiei, etapele parcurse în atingerea acestora, activităţile desfăşurate, informații cu privire la expertiza, evaluarea şi cerificarea mărfurilor, organizarea seminarelor, expoziţiilor, servicii de arbitraj şi mediere, publicarea documentelor internaţionale, identificarea partenerilor de afaceri în ţară şi peste hotare etc. De asemenea, pe site vor fi postate bannere informative privind serviciile CCI sau cele ale partenerilor instituției.
Totodată, s-a discutat și a fost aprobată decizia Biroului Executiv cu referire la Ghidul privind Ciclul de management al proiectelor implementate de către CCI a RM din surse externe, care presupune procesul de re-certificare și implementare a sistemului de management al calității în conformitate cu SM SR EN ISO 9001:2015, precum și planul de implementare a acestuia.

Distribuie acest articol: