Ședința Biroului Executiv din 31 octombrie 2019

????????????????????????????????????

Joi, 31 octombrie 2019, la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova s-a desfășurat Ședința Biroului Executiv, în cadrul căreia s-a discutat despre aprobarea Metodologiei privind analiza rapoartelor de expertiză, evaluare și certificatelor de origine a mărfurilor.

Totodată, s-a discutat și despre activitatea și măsurile de îmbunătățire a lucrului cu  membrii Camerei. De asemenea, s-a menționat necesitatea informării mai ample a rolului CCI a RM și a membrilor săi, în dezvoltarea social economică a țării noastre. Au fost înaintate propuneri privitor la promovarea activității Camerei și a membrilor acesteia.

Un alt subiect de discuții de pe ordinea de zi a fost și organizarea Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova”, ediția a XIX-a, în perioada 29 ianuarie -02 februarie 2019.

Notă: ”Conceptul Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova” urmărește unificarea forțelor reprezentanților administrației publice, comunității de afaceri și organizațiilor obștești în vederea susținerii fabricării produselor autohtone, punerii în evidență a nivelului de competitivitate a acestora și majorării cererii de consum a produselor naționale.

Pe parcursul anilor ”Fabricat în Moldova” a devenit o platformă de creare a condițiilor favorabile pentru susținerea producătorului autohton și de promovare a imaginii Republicii Moldova.”

.

Distribuie acest articol: