Sergiu Harea a participat la atelierul de discuții pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice

Joi, 22 iunie 2016, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova Sergiu Harea a participat la atelierul de discuții  pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice organizat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

Obiectivele evenimentului au fost atât prezentarea opțiunilor de instituire și posibilul rol al consiliului fiscal în Moldova, cât și schimbul de opinii cu autoritățile publice  interesate și angajarea în discuții a societății civile, academice și media.

În cadrul atelierului de consultări publice „Relevanța și posibilul rol al Consiliului Fiscal în Moldova”, a fost prezentată oportunitatea reformei guvernanței fiscale în Moldova, având la bază experiența internațională cu privire la organizarea și funcționarea Consiliilor fiscale, prezentându-se mai multe opțiuni de creare a acestora, beneficii și riscuri.

Președintele CCI a RM a declarat, în cadrul atelierului de lucru  că consideră binevenit crearea acestui Consiliu care va contribui la elaborarea și aprobarea unor politici bugetar fiscale în RM, benefice pentru mediul de afaceri autohton.

La eveniment au participat reprezentanții autorităților publice centrale.

Distribuie acest articol: