„Implementarea învățământului dual în Republica Moldova – reușite și provocări” abordată în cadrul Ședința Grupului de Lucru 3 al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru

Pe data de 24 mai curent, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova Sergiu Harea a participat la ședința Grupului de Lucru 3 „Stimularea și menținerea investițiilor private al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru”.

În cadrul ședinței, președintele CCI a RM a vorbit despre „Implementarea învățământului dual în Republica Moldova – reușite și provocări .

Totodată, s-a pus în discuție mecanismul de desfășurare a învățământului dual, măsurile întreprinse și rezultatele atinse la moment. La fel s-a pus accent atât pe modificarea cadrului legal pentru desfășurarea învățământului dual în țara noastră, cât și a deductibilității cheltuielilor agenților economici ce implementează această formă alternativă de pregătire a cadrelor muncitorești calificate.

La ședința Grupului de Lucru au participat reprezentanți  ai Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor, Patronatelor, proiectului GIZ Moldova și reprezentanții mediului de afaceri.

Distribuie acest articol: