LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT)

img

MSPL/GIZ/L/CEE/004/R

 Autoritatea contractantă

 Agenția de Dezvoltare Regională Centru

 Adresa

 str. Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

 Telefon/fax

 0 (268) 2 26 92

 Adresa electronică

 [email protected] 

 Secretarul grupului de lucru,   responsabil de procedura de   achiziţie

 GOLOVCO SERGIU

 Obiectul achiziţiei

 Executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea   eficienței energetice a Liceului Teoretic “Alexei Mateevici,   or. Șoldănești (REPETAT)

 Cod achiziție GIZ UE

 <MSPL/GIZ/L/CEE/004/R>

 Locul eliberării   documentelor/caietului de sarcini

 MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni,   Republica Moldova

 Locul desfășurării procedurii de   achiziție publică

 MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni,  Republica Moldova

 Adresa electronică pentru   comunicare/ solicitare a   documentației de atribuire/ a   clarificărilor

 [email protected] 

 Telefon de contact persoana   responsabilă

 fix: + 373 268 2 72 35; mob: + 373 78883842

 Limba în care vor fi întocmite   documentația standard/caietul de   sarcini

 Dosarul de ofertă este disponibil numai în limba română.

 Termenul de depunere a ofertelor

19 octombrie 2020, ora 10:00 – ora Europei de Est.

 Ședința de deschidere a ofertelor

19 octombrie  2020, ora 11:00 – ora Europei de Est.

 Sursa finanțării

 Uniunea Europeană, Conform Acordului de finanțare

 Procedura de achiziții publice   aplicată

 Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor   Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/Documente-i-Regulamente/Regulamentul-GIZ-Moldova-in-domeniul-Achizitiilor-Publice-versiune-adaptata-la-dispozitiile-PRAG-UE 

 Criterii de selecție

 Comitetul de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă   a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile   administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai   mic preț.

 Criteriul de atribuire a contractului:

 Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere   economic este oferta licitată cu cel mai mic preț.
 Termenul de valabilitate a ofertelor  Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de   90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor
 Garanția bancară de participare la   licitație

 330,000 (trei sute treizeci de mii) MDL

 Alte informații relevante:

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe” din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

Distribuie acest articol: