Broker vamal

Broker vamal – este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licenţiere, şi care, în numele şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. Pentru obligaţia vamală apărută brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul vamal (art.162, alin (1), Cod Vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000).

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, conform Legii Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999, acordă servicii în domeniul întocmirii documentelor însoţitoare ale mărfurilor de export-import în corespundere cu legislaţia şi cu regulile de comerţ ale Republicii Moldova şi ale ţărilor străine (art. 4 alin.(2) lit. i)).
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, deţine Licenţă pentru activitatea de broker vamal seria A MMII Nr. 033979 din 09.03.2010, eliberată de Camera de Licenţiere în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV din 30.07.2001 şi desfăşoară activitatea licenţiată pe lîngă 8 Birouri vamale.