Ce reprezintă CCI a RM

CCI a RM – REPREZENTANT OFICIAL AL OAMENILOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) este cea mai mare asociație de business din Moldova, care reunește peste 1100 membri,  întreprinderi mari, mici și mijlocii din toate ramurile economiei și este membră a Camerei de Comerţ Internaţionale (ICC) și Asociaţiei Europene a Camerelor de Comerţ (EUROCHAMBRES)

Sistemul CCI cuprinde 10 filiale care acordă asistența necesară companiilor, persoanelor juridice și fizice, de pe întreg teritoriul țării.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova are o istorie de peste 100 de ani, fiind cea mai reprezentativă organizație de business, promotor al dezvoltării și susținerii mediului de afaceri din Moldova.   

Activitatea CCI este reglementată prin Legea Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999 ce confirmă statutul Camerei ca o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova:

  • Reprezintă interesele mediului de afaceri atât în raport cu statul, cât și cu instituțiile internaționale;
  • Facilitează parteneriatele strategice, orientate spre atragerea investițiilor;
  • Promovează relațiile comerciale naționale și internaționale;
  • Contribuie la aplicarea bunelor practici în dezvoltarea economică și socială a țării.

semn contacte (1)Organigrama CCI a RM

semn contacte (1)Funcțiile CCI a RM

semn contacte (1)Statutul CCI a RM