Sistemul de Management al Calității- ISO 9001:2015

Camera de Comerț și Industrie a RM este orientată spre îmbunătăţire continuă a calității serviciilor sale și acordă maximă atenţie necesităţilor și așteptărilor mediului de afaceri. În acest sens, Camera implementează și dezvoltă un sistem de management care corespunde Standardului ISO 9001: 2015.

Camera deține Certificatele ISO 9001: 2015 pentru toate serviciile și subdiviziunile sistemului CCI, eliberate de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii SRAC CERT SRL, liderul pieței de certificare și evaluare a conformității din România și membră a Reţelei Internaţionale de Certificare IQNet (International Certification Network.

semn contacte (1) Declarația de politică în domeniul calității a Președintelui CCI a RM

semn contacte (1) Certificate ISO

semn contacte (1) Anexe Certificate ISO

semn contacte (1) Chestionar de evaluarea satisfacției clientului