Organe de conducere

Organele de conducere ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sunt: congresul, consiliul, biroul executiv, preşedintele.

CONGRESUL– oganul suprem de conducere al Camerei, care se convoacă o dată la 5 ani. De competența Congresului Camerei ţin: adoptarea statutului Camerei; stabilirea şi aprobarea direcţiilor principale şi programelor de activitate ale Camerei pe termen lung; formarea organelor de conducere ale Camerei  şi stabilirea atribuţiilor acestora; alegerea preşedintelui Camerei; alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori și alte atribuţii prevăzute de statutul Camerei.

CONSILIUL determină direcţiile principale ale activităţii Camerei în perioada dintre congrese, se subordonează congresului şi exercită controlul asupra activităţii biroului executiv al Camerei. Membrii consiliului Camerei se aleg de congres dintre membrii Camerei pe un termen de 5 ani în număr de 75 persoane.

semn contacte (2)MEMBRII CONSILIULUI CCI A RM

BIROUL EXECUTIV – conduce activitatea Camerei în perioada dintre şedinţele consiliului. Membrii biroului executiv se aleg de consiliul Camerei pe un termen de 5 ani în număr de 15 persoane din rândul membrilor consiliului. Activitatea biroului executiv o conduce preşedintele Camerei.

semn contacte (2)MEMBRII BIROULUI EXECUTIV AI CCI A RM

COMISIA DE CENZORI – exercită controlul asupra activităţii economico- financiare. Membrii comisiei de cenzori se aleg din  rândurile membrilor Camerei pe termen de 5 ani în număr de 7 persoane cu capacitate de exerciţiu.

semn contacte (2)MEMBRII COMISIEI DE CENZORI AI CCI A RM

 

harea

Preşedinte:  Sergiu HAREA

Telefon: (373 22) 22 15 52
Fax: (373 22) 23 44 25
e-mail: [email protected]

Vicepreşedinte: Mihai BÎLBA

Telefon: (373 22) 23 53 32
e-mail: [email protected] 

Vicepreşedinte: Natalia CALENIC

Telefon: (373 22) 22 34 73
e-mail: [email protected]

Preşedinte de Onoare: Gheorghe CUCU

Telefon: (373 22) 22 15 52
e-mail: [email protected]