Camera de Comerț și Industire a simplificat procedura de eliberare a Carnetelor ATA pentru exportul temporar de mărfuri

De la începutul anului 2018, procedura de obținere a Carnetului ATA a devenit mai simplă și accesibilă. Astfel, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, ca instituție abilitată cu dreptul de emitere a Carnetelor ATA, a aprobat un nou Regulament (vezi aici Regulamentul nou română), care a intrat în vigoare la începutul anului 2018.

Prin noul Regulament se urmărește simplificarea procedurii de solicitare și perfectare a Carnetului, ceea ce va spori atractivitatea și accesibilitatea acestui document internațional pentru mai multe categorii de persoane.

Carnetul ATA este recunoscut la nivel internațional ca un instrument de facilitare a comerțului. Acesta reprezintă un document internaţional, în baza căruia mărfurile aflate în regim de export temporar și tranzit circulă liber, conform unei proceduri vamale simplificate.

Deținerea Carnetului ATA scutește de necesitatea perfectării declarației vamale și constituirii unei garanții financiare pentru asigurarea taxelor și impozitelor organului vamal.

Carnetul ATA este solicitat cel mai des de companiile şi persoanele care participă la târguri şi expoziţii, oamenii de artă, colective teatrale, muzicieni şi artişti, sportivi, profesionişti din diferite domenii, ce pot circula liber cu echipamentul său profesional, operele de artă sau produsele sale spre/prin peste 75 de state, care fac parte din sistemul ATA.

Pe parcursul anului 2017 CCI a eliberat Carnete ATA pentru exportul temporar al bunurilor în valoare de peste 11 mln lei.

Datorită simplificărilor introduse de CCI în noul Regulament, Carnetul ATA a devenit accesibil mai multor persoane, iar procedura de solicitare a acestuia este mai simplă. Astfel,

  • A fost ajustat formularul cererii de solicitare a Carnetului ATA, care poate fi descărcat de pe pagina web a CCI chamber.md și transmis în format electronic. Totodată, s-a redus numărului de acte prezentate în suportul acestei cereii.
  • Au fost prevăzute mai multe forme de garanție care pot fi acceptate de CCI. Astfel, dacă anterior se prezentau doar garanții bancare sau depunerea mijloacelor bănești în numerar sau prin virament, acum CCI va putea accepta scrisori de garanţie din numele solicitantului sau altor persoane, precum și contracte în forma stabilită de legislație.
  • Au fost reglementate procedurile în caz de schimbare a destinației bunurilor, ceea ce va permite valorificarea oportunităților Carnetului ATA în beneficiul titularului acestui document.

Totodată, în contextul fluidizării traficului prin posturile vamale de frontieră, CCI a propus autorității vamale extinderea aplicabilității Carnetului ATA pentru regimul de tranzit, astfel încât Carnetul să fie acceptat pentru perfectarea și garantarea tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova.

Carnetul ATA este cea mai simplă soluție pentru a traversa frontierele rapid, simplu, comod și fără costuri suplimentare!

În cazul în care planificați să mergeți la o expoziție internațională, misiune de afaceri sau evenimente culturale, sportive puteți să solicitați Carnetul ATA, care se eliberează de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Pentru detalii vă rugăm să accesaţi pagina web www.chamber.md sau să ne contactați la nr. de tel. 022 23-87-83, 23-88-60 sau e-mail ata@chamber.md.

Nota:

  • Sistemul ATA este implementat în Moldova conform Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, pe data de 26 iunie 1990, și la care Republica Moldova a aderat prin Legea  nr. 253-XVI  din  05.12.2008.
  • Prin Hotărârea nr. 495  din  14.08.2009, Guvernul a desemnat Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova drept instituția emitentă şi garantă a Carnetelor ATA pentru admitere temporară. În acest context, Camera este recunoscută și afiliată la lanţul internaţional de garanţie gestionat de Camera Internaţională de Comerţ.
  • Regulamentul cu privire la eliberarea Carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, aprobat prin Decizia Biroului Executiv al CCI nr 03/2 din 24.11.2017 este publicat în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017.

Distribuie acest articol: