Pentru detalii despre concursul ”PREMIUL PENTRU REALIZĂRI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII” ne puteți contacta la nr. de telefon: 069511102/ 068362450

PREMIUL-CALITTII-2019

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova Vă invită să participați la concursul ”Premiul pentru realizări în domeniul calității” pentru anul 2019.

Concursul a devenit un eveniment de anvergură naţională, scopul căruia este de a contribui la conştientizarea necesităţii implementării standardelor internaționale de management al calității în companiile naționale și promovarea celor mai calitative produse în rândul consumatorilor. Astfel, în urma participării compania îşi asigură consolidarea și amplificarea prestigiului în rândul consumatorilor și societății în ansamblu.

La concurs sunt invitate să participe companii autohtone, indiferent de forma juridico-organizațională, numărului de angajați și volumul producției (serviciilor prestate, lucrărilor executate). Participanții concursului vor avea posibilitatea de a examina realizările în domeniul managementului calității în comparație cu a concurenților și evidenția punctele slabe și căile de perfecționare.

Taxă de înregistrare: pentru întreprinderile cu până la 49 de angajați- 2500,00 lei, pentru cele cu angajați de la 49 la 249 – 4200,00 lei, pentru întreprinderile cu mai mult de 249 angajați – 5400,00 lei, pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general -7200,00 lei, inclusiv TVA -20%.

Premiile concursului oferă Laureaţilor și Diplomaților imaginea unui lider, reputația unei organizații fiabile care prestează servicii competitive şi de înaltă calitate.

Persoanele interesate de a participa la concurs sunt rugate să prezinte formularele de participare completate, la sediul CCI a RM sau să expedieze la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 01 aprilie 2020.

Totodată, pot fi completate online, accesând link-ul (apasă aici)

Informaţii suplimentare: Direcţia evenimente de afaceri, târguri și expoziții a CCI a RM, e-mail: [email protected], [email protected]

Tatiana Ranga – 068362450, Carolina Chiper – 069511102. 

Vezi mai jos:

Cerere de participare/ Заявка на участие

Ancheta-declaraţie/ Анкета-декларация

Regulamentul Concursului 2019

Modelul şi criteriile de excelenţă/ Модель и критерии совершенства

Distribuie acest articol: