Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a prezidat ședința Grupului de Lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii” a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova

Marți, 8 mai curent, în cadrul Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM a avut loc Ședința Grupului de Lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii”, prezidată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

În cadrul ședinței au fost abordate subiecte de importanță majoră pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova:

  • Aprobarea Metodologiei de finanțare a învățământului superior public;
  • Aprobarea Planurilor (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe specialități și domenii generale de studii în instituțiile de învățământ superior pentru anul de studii 2018-2019;
  • Aprobarea Planurilor (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019.

Astfel, conform agendei au fost examinate proiectele de Hotărârilor de Guvern corespunzătoare, elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

La ședință au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, mediul academic, sectorul asociativ și cel privat, datorită implicării active în dezbaterile proiectelor Hotărârilor de Guvern menționate mai sus, s-a reușit punctarea mai multor opinii constructive pentru îmbunătățirea acestora.

 

Distribuie acest articol: