Contacte


Anticamera CCI
adresa: MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
tel: + 373 22 / 22 15 52
fax: + 373 22 / 23 44 25
e-mail: camera@chamber.md

Direcția Lucru cu Membrii, Secretariat și Relații cu Publicul
tel:  +373 22 / 23 29 74, 24 14 80
e-mail: marina.petrova@chamber.mdpresa@chamber.md
Şef Direcție: Marina Petrova

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI RM
adresa: MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
tel: +373 22 / 23 52 88
fax: +373 22 / 23 44 25
e-mail: arbitration@chamber.md
url: www.arbitraj.chamber.md
Preşedinte: Dumitru Postovan

Centru de Mediere pe lângă CCI RM
adresa: MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
tel: +373 22 / 24 51 48
fax: +373 22 / 23 44 25
e-mail: mediere@chamber.md

Direcția juridică, proiecte și resurse umane
adresa: MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
tel: +373 22 / 22 10 41
e-mail: nicolai.vasile@chamber.md                                                                                                                                      Șef Direcție: Vasile Nicolai

Serviciul IT
adresa: MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
tel: +373 22 / 22 13 38
e-mail: dti@chamber.md
Șef Direcție: Ștefan Castraveț

Direcția Finanțe și Evidență Contabilă
adresa: MD-2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
tel: +373 22 / 24 14 71
e-mail: natalia.secrieru@chamber.md
Șef Direcție: Natalia Secrieru

Direcția relații internaționale
tel: +373 22 / 22 26 26
e-mail: inga.leontean@chamber.md 
Șef- adjunct Direcție: Inga Leontean

Direcția evenimente de afaceri, târguri și expoziții
Tel/fax: 022/ 21 07 25, 23 84 10, 21 14 42
E-mail: carolina.chiper@chamber.md
Director: Carolina Chiper

Centrul de Formare Antreprenorială
tel: + 373 22 / 23 32 86
fax: + 373 22/ 23 52 94
e-mail: inesa.iordatii@chamber.md
Director: Inesa Iordatii

Direcția dezvoltarea mediului de afaceri
tel: +373 22 / 22 49 83  22 33 10
fax: +373 22 / 24 42 83
e-mail: ludmila.pascal@chamber.md
Șef Direcție: Ludmila Pascal

Departamentul servicii de expertiză, certificare și suport afaceri
adresa: MD-2012 mun. Chişinău, str. Maria Cebotari nr. 8
tel/fax: +373 22 / 23 84 32, 23 88 19
e-mail: expertiza@chamber.md
Șef Direcție:  Nicolai Gaibu

Secția Administrativă
tel: +373 22 / 22 75 86, 24 14 80
fax: +373 22 / 24 42 83
e-mail: mihai.botea@chamber.md
Șef Secție: Mihail Botea