Contacte

Anticamera CCI
adresa: MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
tel: + 373 22 / 22 15 52
fax: + 373 22 / 23 44 25
e-mail: [email protected]

Conducerea CCI
Președinte: Sergiu Harea
tel: + 373 22 / 22 15 52
e-mail: [email protected]

Vicepreședinte: Mihai Bîlba
tel: + 373 22 / 23 53 32
e-mail: [email protected]

Vicepreședinte: Natalia Calenic
tel: + 373 22 / 22 34 73
e-mail: [email protected]

Direcția finanțe și evidență contabilă
Șef direcție/ Contabil-șef: Elena Costin
tel: + 373 22 / 24 14 71
e-mail: [email protected]

Direcția juridică și resurse umane
Șef direcție: Nicolai Vasile
tel: + 373 22 / 22 10 41
e-mail: [email protected]

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM
Consilier juridic: Adela Harunjen
tel: + 373 22 / 23 52 88
e-mail: [email protected]

Centrul de Mediere al CCI a RM
Director: Dumitru Lefter
tel: + 373 069 64 03 99
e-mail: [email protected]; [email protected]

Direcția suport managerial și informațional
Șef direcție: Tudor Olaru
tel: + 373 22/ 23 29 76 e-mail:
[email protected]

Secția lucru organizatoric
Șef secție: Marina Petrova
tel: + 373 22/ 23 29 74
e-mail: [email protected]

Secția relații cu publicul
Șef secție: Ana Turculeț
tel: + 373 22/ 24 14 80
e-mail: [email protected]

Departamentul dezvoltare economică
Șef departament: Mihai Bîlba
tel: + 373 22 / 23 53 32
e-mail: [email protected]

Centrul de formare antreprenorială
Șef centru de instruire: Inesa Iordatii
tel: + 373 22/ 23 32 86
e-mail: [email protected]

Direcția evenimente de afaceri, târguri și expoziții
Șef direcție: Carolina Chiper
tel: + 373 22/ 21 07 25
e-mail: [email protected]chamber.md

Direcția relații internaționale
Șef direcție: Ludmila Botoșan
tel: + 373 22/ 22 13 91
e-mail: [email protected]

Secția proiecte și programe internaționale
Șef secție: Ludmila Pascal
tel: + 373 22/ 23 87 70
e-mail: [email protected]

Secția învățământ dual
Șef secție: Rodica Bivol
tel: + 373 22/ 23 52 94
e-mail: [email protected]

Departamentul relații cu membrii și suport în afaceri
Șef departament: Natalia Calenic
tel: + 373 22 / 22 34 73
e-mail: [email protected]

Direcția susținere și promovare a membrilor CCI a RM
Șef direcție: Diana Russu
tel: + 373 22/ 22 49 83
e-mail: [email protected]

Direcția analiză și suport informațional
Șef direcție: Lucia Doroftei
tel: + 373 22/ 23 81 41
e-mail: [email protected]

Direcția expertiză, evaluare și servicii în comerțul internațional
Șef direcție: Iurie Badâr
tel: + 373 079 32 80 48
e-mail: [email protected]

Secția evaluarea imobilului și expertiza materialelor de construcții
Șef secție: Oleg Ungureanu
tel: + 373 22/ 23 87 80
e-mail: [email protected]

Secția expertiza și evaluarea utilajului și mijloacelor de transport
Șef secție: Mirian Șavidze
tel: + 373 22/ 23 87 81
e-mail: [email protected]

Secția expertiza și evaluarea mărfurilor alimentare și industriale
Șef secție: Olga Dubalari
tel: + 373 22/ 24 54 45
e-mail: [email protected]

Secția servicii în comerțul internațional
tel: + 373 22/ 23 88 60
e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]