De la începutul anului 2017, bunuri în valoare de circa 10 mln lei au traversat frontiera în baza Carnetului ATA, eliberat de Camera de Comerț și Industrie a RM

De mai bine de 8 ani, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova asigură implementarea Sistemului Carnetelor ATA în țara noastră.

Astfel, prin Hotărârea nr. 495  din  14.08.2009, Guvernul a desemnat Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova drept instituția emitentă şi garantă a Carnetelor ATA pentru admitere temporară. În acest context, Camera este recunoscută și afiliată la lanţul internaţional de garanţie gestionat de Camera Internaţională de Comerţ.

Carnetul ATA este un document internaţional, în baza căruia mărfurile aflate în regim de export temporar și tranzit circulă liber, conform unei proceduri vamale simplificate. Totodată,  deținerea Carnetului ATA scutește de necesitatea constituirii unei garanții financiare ce asigură achitarea taxelor și impozitelor organului vamal.

De la începutul anului 2017, Camera de Comerț și Industrie a eliberat Carnete ATA pentru exportul temporar al bunurilor în valoare de circa 10 mln lei, ceea ce atestă un trend puternic. De menționat, că pe parcursul anilor 2015 și 2016 valoarea mărfurilor asigurate de CCI conform sistemului ATA a depășit 38 mil. lei. Aceste bunuri au trecut frontiera doar în baza Carnetului ATA, în regim simplificat, fără necesitatea perfectării declarației vamale atât în Moldova, cât și în alte țări de tranzit și destinație finală.

Sistemul ATA, ca instrument de facilitare a comerțului implementat de CCI este solicitat adesea de persoane care participă la expoziții internaționale și promovează produsele și serviciile sale peste hotare. Oamenii culturii de asemenea, au nevoie de echipamentul profesional pentru spectacole, concerte, filmări, organizate în afara țării. Inventarul sportiv, sau echipamentul profesional pentru activitățile de instruire, prestare de servicii etc. În toate aceste cazuri soluția cea mai simplă și recomandată este obținerea Carnetului ATA, cu care puteți traversa frontierele în regim facilitar, fără costuri suplimentare pentru formalitățile vamale.

Odată obținut, Carnetul ATA poate fi utilizat pe parcursul unui an în mai mult de 70 de țări care fac parte din sistemul ATA, conform Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, pe data de 26 iunie 1990, și la care Republica Moldova a aderat prin Legea  nr. 253-XVI  din  05.12.2008.

În cazul în care planificați să mergeți la o expoziție internațională, misiune de afaceri sau evenimente culturale, sportive puteți să solicitați Carnetul ATA, care se eliberează de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 022 22-34-73, 23-88-60;  sau e-mail [email protected].

Distribuie acest articol: