„Dezvoltarea Pieței Muncii” a fost dezbătută la prima ședință a Grupului de lucru din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru

Marți, 6 februarie 2018, a avut loc prima ședință din acest an a Grupului de lucru nr. 6, din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Grupul de lucru “Dezvoltarea pieței muncii” este coordonat de președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova Sergiu Harea.

Scopul major al acestei ședințe, a fost de a oferi participanţilor o platformă pentru examinarea constrângerilor existente în domeniile menționate, cât și identificarea căilor de soluționare a acestora în baza dialogului între sectorului public, privat și sectorului asociativ.

În cadrul ședinței Grupului de lucru,  a fost examinat proiectului de lege ”Cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă”, elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; proiectului ”Metodologiei de elaborare a calificărilor”, elaborată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

De asemenea, s-a discutat și despre importanța ghidării și orientării în carieră, subiect, la care Agenţia Naţională va veni cu o prezentare în ședințele următoare.

Totodată, la propunerea președintelui Sergiu Harea a fost aprobată Foaia de parcurs a activităților Grupului de lucru (calendarul ședințelor de lucru pentru anul 2018).

 

Distribuie acest articol: