Initiativele CCI a RM în domeniul facilitării comerțului prezentate în cadrul Sedinței Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal

sv1_1495Joi, 12 iulie curent a avut loc ședința Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal, în cadrul căreia  Natalia Calenic, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie  a Republicii Moldova  a prezentat trei subiecte în domeniul simplificării procedurilor vamale și armonizării acestora cu practicile UE, fiind înaintate și propuneri concrete.

Primul subiect s-a referit la necesitatea clarificării  statutului de broker vamal și delimitării clare a responsabilității brokerului reieșind din  principiul reprezentării directe și indirecte. Astfel, cu toate că Codul Vamal al RM prevede noțiunea de reprezentare directă și indirectă, mecanismul de implementare a acestora încă nu s-a dezvoltat. Drept urmare, brokerii vamali nu pot anunța organul vamal despre forma de reprezentare, iar vama nu face diferențiere în acest sens. În aceste condiții  brokerii sunt lipsiți de dreptul de a alege forma de reprezentare și sunt catalogați ca fiind declaranți în toate cazurile, ceea ce nu corespunde noțiunilor generale din Codul Vamal al RM și cel al Uniunii Europene. Pe acest subiect urmează a fi inițiate modificări la acte normative în vederea corelării cu standardele europene.

Al subiect abordat s-a referit la inițiativa Camerei și Asociației brokerilor vamali privind instituirea mecanismului de instruire a brokerilor vamali și specialiștilor companiilor cu statut AEO prin implementarea Standardului European privind reprezentanții în vamă (Standardul  SM EN 16992:2017). După cum se cunoaște, deja de mai mulți ani, autoritățile publice dar și mediul de afaceri semnalează problema lipsei unui sistem de formare profesională a brokerilor vamali. Pregătirea insuficientă a brokerilor complică și tergiversează procesul de vămuire, sporește riscul greșelilor și neconformităților în acte vamale. În acest context, implementarea Standardului va asigura instruirea specialiștilor în domeniul vămuirii, evaluarea cunoștințelor acestora pe baza unor criterii de profesionalism și competență. Inițiativa CCI a fost susținută de Comitetul Consultativ și Standardul respectiv va fi examinat de către un Comitet tehnic instituit în acest scop.

Problema certificării originii mărfuilor a fost abordată în contextul, organizării de către CCI în perioada 11- 12 iulie current, a seminarului tematic cu participarea experților UE. În cadrul seminarului, importatorii mărfurilor au semnalat problema respingerii de către autoritatea vamală a certificatelor EUR1. Urmare analizei comparative s-a constatat că la moment procedura de confirmare a originii în țara noastră nu este total compatibilă cu cea din UE și în acest sens au fost solicitate recomandările experților UE. Jacek Kroczynski și Roger Teney, experți din Belgia și Polonia, au împărtașit din experiența UE din domeniu și au reiterat, că în toate situațiile, autoritățile vamale acordă asistență mediului de afaceri pentru determinarea corectă a originii, astfel încât exportatorii să asigure aplicarea regimului de liber schimb, fără instituirea barierelor suplimentare în calea comerțului. Totodată, experții UE au declarat că la verificarea certificatului EUR1 la import în UE, autoritatea vamală acceptă acest document inclusiv chiar în cazul depistării unor greșeli tehnice, care se consideră minore și conform convenției PEM acestea nu pot constitui un temei pentru a respinge certificatele sau declarațiile pe factură completată și acordarea scutirii de taxe vamale.

Urmare a discuțiilor în cadrul ședinței, Serviciul Vamal și-a manifestat deschiderea pentru a examina situațiile abordate și a identifica, fără întârziere,  soluții concrete.

CCI va continua să promoveze procedurile vamale simplificate pe aceste și alte subiecte relevante comerțului internațional.

Distribuie acest articol: