Președintele CCI a RM participă la cea de-a X-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România și Republica Moldova

În perioada 12 – 13 octombrie curent Sergiu Harea participă la sesiunea a X-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între două state, precum și la Forumul ”Excelență în business”, organizat de Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova – România.

În cadrul Comisiei mixte moldo-române de colaborare economică au fost discutate aspectele cooperării bilaterale în diferite domenii, inclusiv comerț, industrie, energetică, agricultură, transporturi, etc, precum și extinderea colaborării transfrontaliere, privind protecția consumatorului, turism și altele.

Părțile au reiterat importanța Camerelor de Comerț și Industrie pentru sprijinirea companiilor din cele două state în demersurile lor de accedere pe piața din România și Republica Moldova, dar și facilitarea accesului către noi piețe la nivel european și extra comunitar.

De asemenea, a fost apreciată strânsa cooperare economică transfrontalieră și salutate proiectele realizate sau aflate în derulare, ce beneficiază de finanțare europeană.

Pentru amplificarea cooperării părțile au convenit asupra următoarelor: intensificarea schimbului de informații de afaceri, intensificarea și diversificarea evenimentelor bilaterale de afaceri, promovarea unor inițiative legislative pentru reducerea birocrației și continuarea organizării evenimentelor de tip „Fabricat în Republica Moldova” în diverse județe ale României.

Forumul ”Excelență în business”, care se va desfășura pe date de 13 octombrie a.c, ora 14:30, are drept scop implicare activă a business-ului în dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase dintre două state. Evenimentul de promovare a oportunităților economice oferite de către Republica Moldova, va fi organizat la Athenee Palace Hilton București, România.

Conform datelor statistice ale Republicii Moldova volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu România la 30.06.2017 a însumat 550,98 milioane USD, înregistrând o majorare de 20,5%. Exporturile în valoare de 250,74 milioane USD sunt în creștere cu 16,5%, importurile de 300,24 milioane USD au cunoscut o majorare cu 24,1%, față de perioada similară a anului precedent. Soldul balanţei comerciale a înregistrat – 49,5 milioane USD.

După valoarea volumului schimburilor comerciale, înregistrat în perioada analizată, România se situează pe locul 1 între partenerii cu care Republica Moldova întreține relații comerciale, atât la exporturi precum şi la importuri, deținând o pondere de 17,17%, dintre care la exporturi – 24,38%, la importuri – 13,76

Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat, la data de 01.07.2017 în Republica Moldova funcționează 1678 de întreprinderi cu capital românesc. Investițiile în capitalul social au însumat 697 milioane MDL, sau 5% din capitalul social total investit din străinătate. România se clasează pe locul 6 în topul statelor care au investit în capitalul social al Republicii Moldova, şi pe locul 1 după numărul de întreprinderi în care aceasta a efectuat investiții, cu o pondere de 15%.

 

Distribuie acest articol: