Newsletter DEZVOLTAREA, Martie 2017

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova Vă informează  că începând cu luna martie 2017 a fost relansat newsletter-ul Dezvoltarea.

Newsletter-ul este elaborat lunar, conţinând informaţii cu noutăţile şi activităţile Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Buletinul informativ se difuzează gratuit, pe e-mail, tuturor membrilor CCI, autorităţilor publice centrale şi locale, misiunilor diplomatice în RM şi celor ale RM peste hotare, partenerilor CCI, precum şi altor abonaţi.

Dacă doriți să primiți acest newsletter, vă puteţi abona transmiţând un mesaj la [email protected], cu menţiunea „abonare”.

Pentru a vedea buletinul informativ apasă aici